Snowboardkalender


Årsmøte 2017 - 17. Jun kl 18:27

Påmelding

Vi tar i mot påmelding frem til fredag 16.juni frem til kl.23:59.

Meld deg på her!

Saksliste og dokumenter

Trykk på teksten for å få frem saksdokumentene til årsmøte 2017:

1. Saksliste

2. Mulighet for nasjonalt medlemskap i Snowboardforbundet

3. Strategi og toårsmål

4. Årsrapport 2016-2017

5. Samarbeid mellom NORB og Snowboardforbundet

6. Valkomiteens innstilling

 

Snowboardforbundets lov

Hvem kan delta?

Alle som er interessert i snowboard kan delta. Hvilken rett du har på møte er definert i Snowboardforbundets lov:

Representasjon på årsmøtet

11.1 På årsmøtet møter med stemmerett:

a) Snowboardforbundets styre

b) Valgte representanter fra hver klubb. Ved forfall av valgte representanter møter valgte vararepresentanter. Klubbrepresentanter møter på årsmøtet og begrenset årsmøte med workshop etter følgende fordeling: Klubber med 15 medlemmer eller færre: 1 repr, klubber med 15-60 medlemmer: 2 repr, klubber med 60 medlemmer eller mer: 3 repr.

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøtet skal det være kandidater fra begge kjønn.Sammensetningen skal representere medlemsmassen med hensyn til kjønnsfordeling, med minst 2representanter for hvert kjønn. Råd og utvalg som består av 3 eller færre medlemmer er unntatt fra denne reglen.

11.2. Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett i de saker som ligger innenforutvalgets/komiteens arbeidsområde:

• regnskapsfører/revisor

• kontrollkomiteens og valgkomiteens medlemmer

• ledere i andre komiteer og utvalg

11.3. Videre møter uten stemmerett, med generell tale- og forslagsrett:

• generalsekretær

• ansattes representanter

• klubber

Vil du vite mer om formalitetene kan du lese Snowboardforbundets lov.

Program

Sted: Snowboardforbundets kontorlokaler i samdakerveien 24c, inngang 6

 

11:00-16:00.  Årsmøte

16:00-22:00.  Sommerfest