Snowboardkalender


Årsmøte 2018 - 16. Jun kl 11:00

Påmelding

Velkommen til et historisk årsmøte!

Meld deg på HER. Vi tar i mot påmeldingen frem til 14.juni 23:59

Lørdag 16. Juni kl. 11, på Kulturhuset i Oslo sentrum, er det klart for et historisk årsmøte i Snowboardforbundet. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene som behandling av regnskap og valg, skal deltagerne på årsmøte følge opp fjorårets vedtak om opprettelse av et felles Brettforbund for snowboard, skateboard og surf. 

I fjor ble følgende vedtatt: “Årsmøte vedtar at skateboard, etter ønske fra Norsk Organisasjon for Rullebrett tas opp som egen gren i NSBF. Samtidig opprettes en samarbeidsavtale med NORB, som vil følge de 13 prinsippene presentert i vedtaksdokumentet. Årsmøtet ønsker en evaluering av samarbeidet på neste ordinære eller ekstraordinære årsmøte 2018. Årsmøte ønsker et felles brettforbund velkommen, forutsatt nytt vedtak på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i 2018.”

Etter ønske fra surferne selv, ønsker styret i Snowboardforbundet at årsmøtet skal vurdere opptak av surf som en gren, på lik linje med det som ble gjort med skateboard i fjor. Styret ønsker også at årsmøtet gir et mandat til å fullføre arbeidet med å etablere et felles Brettforbund.

Sees på Kulturhuset lørdag 16. Juni!Hvem kan delta?

Alle som er interessert i snowboard kan møte. Hvilken rett du har på møte er definert i Snowboardforbundets lov:

Representasjon på årsmøtet

11.1 På årsmøtet møter med stemmerett:

a) Snowboardforbundets styre

b) Valgte representanter fra hver klubb. Ved forfall av valgte representanter møter valgte vararepresentanter. Klubbrepresentanter møter på årsmøtet og begrenset årsmøte med workshop etter følgende fordeling: Klubber med 15 medlemmer eller færre: 1 repr, klubber med 15-60 medlemmer: 2 repr, klubber med 60 medlemmer eller mer: 3 repr.

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøtet skal det være kandidater fra begge kjønn.Sammensetningen skal representere medlemsmassen med hensyn til kjønnsfordeling, med minst 2representanter for hvert kjønn. Råd og utvalg som består av 3 eller færre medlemmer er unntatt fra denne reglen.

11.2. Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett i de saker som ligger innenforutvalgets/komiteens arbeidsområde:

• regnskapsfører/revisor

• kontrollkomiteens og valgkomiteens medlemmer

• ledere i andre komiteer og utvalg

11.3. Videre møter uten stemmerett, med generell tale- og forslagsrett:

• generalsekretær

• ansattes representanter

• klubber

Vil du vite mer om formalitetene kan du lese Snowboardforbundets lov.

Praktisk info

Dato: 16.juni
Sted: Kulturhuset Oslo
Adresse: Youngs gate 6, 0181, Oslo

Program
11.00 - 12.00: Visjonen om et felles brettforbund (åpent for alle). Detaljert program under eventet på Facebook
12.00 - 16.00: Årsmøte (alle kan møte, representanter for klubbene og berettigede kan tale og stemme). Se saksliste

Trenger du overnatting? 
Nordic Choice hotell tilbyr alle medlemmer 20% rabatt
Sjekk ut ledige rom i Oslo HER

Trenger du transport?
Avis bilutleeie tilbyr blant annet weekendleie for 800kr
Book bil HER

Bor du litt lengre unna kan SAS sportsreiser være et alternativ. 
Book billett HER

Saksliste og dokumenter

Trykk på teksten for å få frem saksdokumentene til årsmøte 2018: