Snowboardkalender


Årsmøte 2019 - 15. Jun kl 11:00

Påmelding


Velkomme til det første årsmøtet i det nye Brettforbundet!

Meld deg på HER.

Brettforbundet gir tilskudd til reise for klubbrepresentanter som bor utenfor Oslo. Det er viktig at alle dere klubber kommer på årsmøtet. Her bestemmes Brettforbundets fremtid, og din stemme betyr mye. 

I år skal vi blant annet vedta nye 2-årsmål og en oppdatert lov for Brettforbundet. Det blir også evaluering av arbeidet med Brettforbundet så langt, og diskusjon om veien videre for norsk brettsport.

Agenda og alle saksdokumenter publiseres fortløpende på denne siden. 

I tillegg til de vanlige årsmøtesakene som behandling av regnskap og valg, skal deltagerne på årsmøte følge opp fjorårets vedtak om opprettelse av et felles Brettforbund for snowboard, skateboard og surf.

Praktisk info


Dato:
15.juni
Sted: Brettforbundet (/Snowboardforbundet)
Adresse: Sandakerveien 24c, bygg c6

Program:
11.00 - 12.00: Åpent informasjons- og diskusjonsmøte (tema kommer)
12.00 - 16.00: Årsmøte (alle kan møte, representanter for klubbene og berettigede kan tale og stemme)
16.00 - 18.00: Sosialt 

Trenger du overnatting?
Nordic Choice hotell tilbyr alle medlemmer 20% rabatt
Sjekk ut ledige rom i Oslo HER.

Trenger du transport?
Avis bilutleeie tilbyr blant annet weekendleie for 800kr
Book bil HER.

SAS Sportsreiser er et alternativ for deg som bor litt lengre unna.
Book billett HER.

Saksliste og dokumenter

Hvem kan delta?

Alle som er interessert i brettsport kan møte. Hvilken rett du har på møte er definert i forbundets lov:

Representasjon på årsmøtet

"11.1 På årsmøtet møter med stemmerett:

a) Snowboardforbundets styre

b) Valgte representanter fra hver klubb. Ved forfall av valgte representanter møter valgte vararepresentanter. Klubbrepresentanter møter på årsmøtet og begrenset årsmøte med workshop etter følgende fordeling: Klubber med 15 medlemmer eller færre: 1 repr, klubber med 15-60 medlemmer: 2 repr, klubber med 60 medlemmer eller mer: 3 repr.

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøtet skal det være kandidater fra begge kjønn.Sammensetningen skal representere medlemsmassen med hensyn til kjønnsfordeling, med minst 2representanter for hvert kjønn. Råd og utvalg som består av 3 eller færre medlemmer er unntatt fra denne reglen.

11.2. Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett i de saker som ligger innenforutvalgets/komiteens arbeidsområde:

• regnskapsfører/revisor

• kontrollkomiteens og valgkomiteens medlemmer

• ledere i andre komiteer og utvalg

11.3. Videre møter uten stemmerett, med generell tale- og forslagsrett:

• generalsekretær

• ansattes representanter

• klubber"