NC Slopestyle, Skillevollen - 1 Star - 13. Apr kl 17:57

Påmelding

Påmelding:

Påmelding enkeltpersoner: thomasskonseng@gmail.com

Påmelding klubber:
Sendes samlet i Excel til thomasskonseng@gmail.com Vi ber om at klubbene bruker påmeldingsmal som kan lastes ned her.

Skal inneholde: Fornavn, Etternavn, fødselsår, stance, klubb, sponsorer, evt. klasseforskyvning, mobilnr, mobilnr til foresatt (om under 18 år), epost.

Påmeldingsfrist:

Torsdag 11.04.2013

Påmeldingsavgift:

100 kr for KIDS, 200 kr for konkurranseklassene som betales på registrering.

Påmeldingsregel:

De som melder seg på som ikke møter opp kan få slettet beste resultat oppnådd i NC siste 52 ukene fra NC rankingen!

Hvem kan delta?

Alle som er medlem av klubb, og har betalt Mad-Card.

Vis mer

Aldersklasser

Alder regnes som antallet år kjøreren fyller i løpet av 2013.

  • KIDS-klasse 7-12 år (f. 2001-2006) 

◦       KIDS-klassen blir ikke rangert, og det er premier til alle

  • Yngre junior 13 til 15 år (f. 1998-2000)

◦       Eldste årskull i kidsklassen kan delta i yngre jr gitt følgende kriterier:

▪       Kidskjøreren allerede har deltatt i minst to kidskonkurranser (i foregående eller samme sesong)

▪       Klubbledelse/klubbstyre avgjør i samråd med trener hvorvidt kidskjøreren er på et nivå som forsvarer deltakelse i yngre junio

  • Junior 16-18 år (f. 1995-1997) 16 – 18 år

◦       Juniorklassen teller på den internasjonale Rookie-rankingen (WSF)

  • Senior/Open 19 år og eldre (f. 1994 eller tidligere)

◦       Senior/Openklassen er ranket i den internasjonale TTR-rankingen (WSF/TTR)

Nedre aldersgrense for Open-klassen er 16 år (dvs. du må minst være født i 1997). Det betyr at du som er junior, men ekstra ivrig og vil konkurrere med de eldre kjørerne, kan gjøre det! Husk å merke påmeldingen hvis du er junior som ønsker å delta i Open-klassen.

Vis mer

Annen praktisk info

Rennkort
100,- kr alle klasser, ikke nødvendig hvis du har sesongkort

Premiering
Det deles ut pengepremier i seniorklassene, alle kids får premie.

Bibs:
Startnummeret må beholdes på under hele treningen samt under hele konkurransen. De skal innleveres etter rennet på rennkontoret eller til offisielt NSBF personale. Du som utøver er ansvarlig for levering av bibs og blir fakturert for kr 500 for tap/ikke levert bibs.

Protester:
Eventuelle protester underveis i konkurransen skal være skriftlig. Dette har en avgift p kr 100,- og skal leveres TD. Denne blir så behandlet i rennets jury. Ved medhold fås denne summen tilbake.

Kjørermøte:
Her bør alle være for å  få med seg eventuelle oppdateringer, samt at de som har spørsmål kan få svar. Eventuelle innsigelser på renn - tekniske saker kan tas opp her istedenfor etter rennet slik at utbedring kan bli gjort.

Doping:
Her som ellers i resten av norgescup og andre renn er det stor mulighet for at det blir dopingkontroll. Vær forsiktig med hva du tar av medisiner. Dopinglisten er lang og den kan du lese på: www.dopinglisten.no

Vis mer

Forsikring

Madcard

Tidskjema og format

Lørdag 13. April 2013

10.00 – 11.00     Påmelding og registrering i den gamle skiutleien.

11.15                        Kjørermøte ved køta.

10.00 - 12.30   Trening (pause fra 11.00 – 11.30).

13.00                Konkurranse

Premieutdeling ved køta straks resultatene er klare.

Format:

Tre run der det beste teller.

PS! Vi forbeholder retten til endre programmet om nødvendig, slik at gjennomføringen kan bli så vellykket som mulig. Vi må kunne ta vær forbehold og mulighet for at programmet kan justeres underveis. Eventuelle endringer vil bli opplyst under kjørermøtet.

Vis mer

Kontakinfo

Henrik Thorsen
Arrangementsansvarlig
Snowboardforbundet
Tlf: 40888555
Mail: henrik@snowboardforbundet.no

Thomas Skonseng
Rennleder Normal SK
Mail: thomasskonseng@gmail.com
Mobil: 91339343

Organisasjonskomiteen:
Rennkoordinator                                           Henrik Thorsen, NSBF
Rennsjef:                                                     Thomas Skonseng
Bakkeansvarlig                                             Kurt Vonheim / Markus Sørfjordmo
TD:                                                              Roar Eliassen
Påmelding, data og resultat                           Martine Berdal

Vis mer