Norgescup Slopestyle National - 19. des kl 09:00

MELD DEG PÅ!

PÅMELDING

Påmelding:

Skal inneholde: Navn, fødselsdato, klubb, mobil, mobil foresatt (om du er under 18), stand (regular eller goofy)

 • Påmelding samlet fra klubber:
 • Sendes samlet i Excel til pamelding@snowboardforbundet.no. Vi ber om at klubbene bruker påmeldingsmal som kan lastes ned her.
 • Skal inneholde: Fornavn, Etternavn, fødselsår, stance, klubb, sponsorer, evt. klasseforskyvning, mobilnr, mobilnr til foresatt (om under 18 år), epost.
  Wildcard, Homecard og landslag/world cup kjørere kan melde seg på rennet frem til registreringsslutt.

  Påmeldingsavgift

  Deltagelse koster 200,- som betales kontant eller med bankkort ved registrering.

  Kids koster kr. 100,-. MERK: Ved for sen påmelding er det dobbel påmeldingsavgift. (400,-/200,-)

   

  Påmeldingsfrist

  Påmeldingsfrist er onsdag 16. Desember 2015, kl. 19:00 (KLOKKESLETT NYTT AV ÅRET)

   

  Påmeldingsregel

  De som melder seg på, men som ikke møter opp kan få slettet beste resultat oppnådd i NC siste 52 ukene fra NC rankingen!

  Type konkurranse

  Dette er en NorgesCup konkurranse som gir poeng på rankinglisten. Her gjelder det også å delta med tanke på NM. Det er ingen krav til FIS-lisens for dette rennet. 

   

  Hvem kan delta?

  Alle som er medlem av snowboardklubb og har betalt kontingent, og som har betalt forsikring (MadCard).

   

  Premiering

  Det deles ut pengepremier i seniorklassene.  I øvrige klasser premieres 1. til 3. plass. Alle kids får premie. Kids blir ikke rangert.

  Rennkort/dagskort (med BIBS)

  Rabattert rennkort fre-søn.

  For øvrige gjelder prisene til Vierli Skisenter.

  NB: Husk å ta med KeyCard, ellers må dette kjøpes i tillegg for kr. 50,-.

   

  Registrering og kjørermøte

  Registrering/henting av BIBS i kjelleren i  Vierli Turistsenter (kroa). Kjørermøte holdes i bunnen av bakken/paddock. Her må alle være for å få med seg eventuelle oppdateringer, samt at de som har spørsmål kan få svar. Eventuelle innsigelser på renn og tekniske saker kan tas opp her istedenfor etter rennet slik at utbedring kan bli gjort. 

 • Dette er en NorgesCup konkurranse som gir poeng på rankinglisten. Her gjelder det også å delta med tanke på NM. Det er ingen krav til FIS-lisens for dette rennet.

Vis mer

ALDERSKLASSER

Aldersklasser:

 • Senior/Open:  1997 og eldre. Nedre aldersgrense for Open-klassen er 15 år (dvs. du må minst være født i 2000). Det betyr at du som er junior, men ekstra ivrig og vil konkurrere med de eldre kjørerne, kan gjøre det! Husk å merke påmeldingen hvis du er junior som ønsker å delta i Open-klassen.
 • Junior: 1998-99-2000
 • Yngre junior: 2001-2003. Kids født i 2004 kan delta i denne klassen om de har kjørt to kids renn tidligere (i fjor) og har lyst til å kjøre i denne klassen.

Premiering

Det deles ut 6 premier i alle klasser. Alle kids får premie.

Vis mer

FORSIKRING

Madcard

For å delta i snowboardkonkurranser i regi av Snowboardforbundet (NorgesCup) må kjørere løse MADcard. Hvis du kun ønsker å være forsikret på ett spesielt arrangement kan du tegne en engangslisens (MADcard) på stedet. Da gjelder forsikringen kun for den ene konkurransen. Hvis du kjøper en helårslisens gjelder den hele sesongen 2015-2016. Kjørere må medbringe kvittering på betalt MADcard.

 

#      Alle kjørere som har fylt 13 år må ha MADcard-forsikring. Forsikring er kun gyldig sammen med klubbmedlemskap. Kvittering forevises ved registrering på konkurransedagen.

 

#      Informasjon og kjøp av MADcard: https://www.deltager.no/snowboardforbundet/madcard

 

#      Meld deg inn i klubb: www.snowboardforbundet.no/klubb/

#      NB! Godkjent hjelm er påbudt i konkurransen!

 

Protester

Eventuelle protester underveis i konkurransen skal være skriftlig. Dette har en avgift på kr 500,- og skal leveres TD. Denne blir så behandlet i rennets jury. Ved medhold fås denne summen tilbake.

 

Aldersklasser

Alder regnes som antall år kjøreren fyller i løpet av 2016.

 

KIDS-klasse 10-12 år (f. 2004-2006)

#      KIDS-klassen blir ikke rangert, og det er premier til alle.

 

Yngre junior 13 til 15 år (f. 2001-2003)

#      Eldste årskull i kidsklassen kan delta i yngre junior gitt følgende kriterier:

 • Kidskjøreren allerede har deltatt i minst to kidskonkurranser (i foregående eller samme sesong)
 • Klubbledelse/klubbstyre avgjør i samråd med trener hvorvidt kidskjøreren er på et nivå som forsvarer deltakelse i yngre junior.
 •  

Junior 16-18 år (f. 1998-2000)

#      Juniorklassen teller på den internasjonale Rookie-rankingen (WSF).

 

Senior/Open 18 år og eldre (f. 1997 eller tidligere)

#      Nedre aldersgrense for Open-klassen er 15 år (dvs. du må minst være født i 2000). Det betyr at du som er junior, men ekstra ivrig og vil konkurrere med de eldre kjørerne, kan gjøre det! Husk å merke påmeldingen hvis du er junior som ønsker å delta i Open-klassen. Man kan ikke kjøre både junior OG senior under konkurransen. Man må velge.

 

Bibs

Bibs (startnummeret) må beholdes på under hele treningen samt under hele konkurransen. De skal innleveres etter rennet på rennkontoret eller til offisielt NSBF personale. Bibs er personlig og kan ikke overdras. Om Bibs forsvinner vil det faktureres løperen 500,- Å levere inn Bibs 'en er altså kjørernes eget ansvar. I verste tilfelle kan løperen utestenges fra NC til regning er betalt.

#      NB! Godkjent hjelm er påbudt i konkurransen!

Vis mer

KONTAKTINFO

Overnatting

Den enkelte må selv ordne med overnatting.

#      Visit Rauland, http://www.visitrauland.com/Overnatting

#      Vierli Hyttegrend http://www.visitrauland.com/Aktoer/Vierli-Turistsenter/Vierli-Hyttegrend

 

Doping

Her som ellers i resten av NorgesCup og andre renn er det stor mulighet for at det blir dopingkontroll. Vær forsiktig med hva du tar av medisiner. Dopinglisten er lang og den kan du lese på: www.dopinglisten.no

 

Kontaktinformasjon

 

Mette Kvåle

Arrangement ansvarlig

Snowboardforbundet

Mail: mette@snowboardforbundet.no

Mobil: 95104774

 

Pål Bratlie

Rennleder

KIF Snowboard

Mail: paaleb@me.com

Mobil: 930 57 243

 

Vis mer

TIDSSKJEMA OG FORMAT

TIDSSKJEMA

Fredag 18. Desember           DEL 1 – Registrering ALLE klasser (Kids, Yngre Junior, Junior, Senior)

19:00-20:00

Registrering

Rennkontor, kjelleren i kroa på Vierli Turistsenter. Møt opp slik at vi unngår kø lørdag morgen. Én representant fra klubben betaler og henter bibs for alle kjørerne i klubben.

 

Parken er åpen for kveldskjøring fredag kl. 18:00-21:00.

 

Lørdag 19. Desember           DEL 2 – Kids og Senior (NYTT AV ÅRET AT SENIOR KJØRER FØRST)

08:00-09:00

Registrering

Rennkontor, kjelleren i kroa på Vierli Turistsenter. Én representant fra klubben betaler og henter bibs for alle kjørerne i klubben.

09:05-09:15

Kjørermøte

I bunnen av bakken / paddock (Evt kjelleren i kroa)

09:15-10:15

Trening

 

10:15-10:30

Shaping

 

10:30-12:30

Konkurranse

Alle kjører 3 runs. Best av 3 runs teller. Ingen finale.

12:30-13:00

Pause

Dommerpause/shaping

13:15

Premieutdeling

I bunnen av bakken / paddock (Evt kjelleren i kroa)

 

 Lørdag 19. Desember           DEL 3 – Yngre junior, junior

08:00-09:00

Registrering

Rennkontor, kjelleren i kroa på Vierli Turistsenter. Én representant fra klubben betaler og henter bibs for alle kjørerne i klubben.

12:30-12:45

Kjørermøte

I bunnen av bakken / paddock (Evt kjelleren i kroa)

13:00-14:00

Trening

Trening kjøres i gang så snart shaping er ferdig.

14:00-14:15

Shaping

 

14:15-16:15

Konkurranse

Alle kjører 3 runs. Best av 3 runs teller. Ingen finale.

17:00

Premieutdeling

I bunnen av bakken / paddock (Evt kjelleren i kroa). Premieutdeling kjøres i gang så snart resultatlister er offisielle og klagefrist ute.

 

PS!          Vi forbeholder retten til å endre programmet om nødvendig, slik at gjennomføringen kan bli så vellykket som mulig. Vi må kunne ta værforbehold og programmet kan justeres underveis. Evt endringer vil bli opplyst under kjørermøtet. Det forventes et høyt antall påmeldte.

 

Format

Alle kjører 3 runs. Best av 3 runs teller. Det gjennomføres ingen finale.

Planlegges med 3 slopestyle linjer: kids, yngre junior/junior og junior/senior. 4 elementer pr linje.


PS! Vi forbeholder retten til å endre programmet om nødvendig, slik at gjennomføringen kan bli så vellykket som mulig. Vi må kunne ta værforbehold og mulighet for at programmet kan justeres underveis. Eventuelle endringer vil bli opplyst under kjørermøtet.

 

Vis mer

ANNEN PRAKTISK INFO

Bibs:

Startnummeret må beholdes på under hele treningen samt under hele konkurransen. De skal innleveres etter rennet på rennkontoret eller til offisielt NSBF-personell. Du som utøver er ansvarlig for levering av bibs og blir fakturert for kr 500 for tap/ikke levert bibs.

Protester:

Eventuelle protester underveis i konkurransen skal være skriftlig. Dette har en avgift på kr 500,- og skal leveres TD. Denne blir så behandlet i rennets jury. Ved medhold får man denne summen tilbake.

Kjørermøte:

Her bør alle være for å få med seg eventuelle oppdateringer, samt at de som har spørsmål kan få svar. Eventuelle innsigelser på renntekniske saker kan taes opp her istedenfor etter rennet slik at utbedring kan bli gjort.

Doping:

Her som ellers i resten av norgescup og andre renn er det stor mulighet for at det blir dopingkontroll. Vær forsiktig med hva du tar av medisiner. Dopinglisten er lang og den kan du lese på: www.dopinglisten.no

 

Rennkort/dagskort (med BIBS)

Rabattert rennkort fre-søn.

For øvrige gjelder prisene til Vierli Skisenter.

NB: Husk å ta med KeyCard, ellers må dette kjøpes i tillegg for kr. 50,-. 


Overnatting

Den enkelte må selv ordne med overnatting.  

Visit Rauland, http://www.visitrauland.com/Overnatting

Vierli Hyttegrend http://www.visitrauland.com/Aktoer/Vierli-Turistsenter/Vierli-Hyttegrend

 

Vis mer