Følg Norgescupen

iCal Google Cal
Norgescup 2016

Kalender

03. Mar 2018

Norgescup National Ringkollen

Tid: 03. Mar kl 08:00

Vis Event

11. Mar 2018

Norgescup SS Regional Mo i Rana

Tid: 11. Mar kl 09:00

Vis Event

17. Mar 2018

NM Halfpipe Oslo Vinterpark

Tid: 17. Mar kl 09:00

Vis Event
Vis alle

Sponsor NC

      

   

                    

 

   

 

Norgescup Praktisk Info

Forsikring/MADcard 2017/2018

Du kan kjøpe ditt madcard for 2017/2018 på nett her.

Du logger inn med medlemsnr og passord. Mangler du medlemsnummer eller passord får du nytt her. Har du problemer med å logge inn, ta kontakt med klubbleder i din klubb eller med bijora@snowboardforbundet.no.

MADcard forsikringen gjelder frem til og med 30. september 2018, uanhengig av kjøpsdato, og er bare gyldig dersom du er medlem i klubb. 

Informasjon om tre viktige ting ifh til forsikring

 1. MADcard for alle fra 13 år - Lisens for alle snowboardkjørere med ansvar og ulykke, må tegnes av hver enkelt hos Snowboardforbundet.
 2. Reiseforsikring - Anbefales alle snowboardere som reiser til utlandet for å kjøre brett. Må tegnes privat
 3. Barneforsikring - Gjelder automatisk alle barn under 13 år

Spørsmål eller skade?

Alle skader må hurtigst mulig meldes til Idrettens skadetelefon på tlf 02033. Det er nødvendig å konferere med skadetelefonen før du benytter deg av behandling. 

For spørsmål om MADcardlisensen utover informasjonen du finner her, kontakt Idrettens Forsikringssenter. 

Skademeldingsskjema finner du her

For vilkår kan du trykke her (17/18)


VIKTIG! Ved betaling i nettbank er det viktig at personen som betaler skriver hvem de betaler for, fødelsnr, og klubb til den som skal forsikres!

De ulike MADcard-forsikringene:

 • Engangslisens- For deg som kun ønsker å delta i en enkel konkurranse. Kan kjøpes på konkurransedagen. 200kr
 • Helårslisens, grunnforsikring- Gjelder hele året. Enklere dekningsgrad. 700kr
 • Helårslisens, utvidet forsikring- Gjelder hele året. Mer omfattende dekningsgrad. 1350kr

MADcard obligatorisk i NorgesCup-konkurranser

For å delta i snowboardkonkurranser i regi av Snowboardforbundet (Norgescup) må kjørere løse MADcard. Hvis du kun ønsker å være forsikret på ett spesielt arrangement kan du tegne en engangslisens (MADcard) på stedet, eller på nett i forkant for å spare tid. Da gjelder forsikringen kun for den ene konkurransen. Hvis du kjøper en helårslisens gjelder den hele året.

Når gjelder helårs MADcard-forsikring?

 • For at forsikringen skal gjelde må du være medlem av en snowboardklubb
 • Forsikringen gjelder under organisert utøvelse av snowboard, samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne. 
 • Under konkurranser i regi av Snowboardforbundet/snowboardklubb og andre snowboardkonkurranser i Norge som Snowboardforbundet er informert om.
 • Under snowboardtreninger organisert av snowboardklubben og individuell trening/kjøring i alpinanlegg
 • Under direkte reise til/fra organisert snowboardaktivitet og ved opphold på konkurranse-/treningssted i forbindelse med organisert snowboard (eks: klubbtur eller reise til en konkurranse) Forsikringen dekker kun utgifter som ikke kan kreves fra annet hold. 
 • Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram. 

Det finnes også noen begrensninger. Se forsikringsvilkår for detaljert informasjon eller ring 02033.

Hva dekker MADcard?

Hvilke forsikringsytelser den enkelte er forsikret for er avhengig av om det er betalt grunnlisnes (dekker litt) eller utvidet lisens (dekker mer). Dette er områdene MADcardet omfatter:

 • Utbetaling ved ulykkesdødsfall
 • Invaliditetserstatning
 • Tannskader
 • Fysioterapi/kiropraktor
 • Privat klinikk (NB! Kun etter avtale med Idrettens Forsikringssenter)
 • Øvrige behandlingsutgifter (behandling i Norge)
 • Ansvarsforsikring (erstatningsansvar for person- og tingskade) over hele verden.
 • 60 mot 3 dager behandlingsgaranti. 
 • Operasjon og rehabilitering etter operasjon

MADcard forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved Idrettens Forsikringssenter sin anbefaling for behandling.

Grunnlisens eller utvidet lisens?

En utvidet lisens kan være en god investering for snowboardere som er aktive sesongen gjennom. Det er store forskjeller på utbetalingene hvis en skade inntreffer og hvor lang tid det tar før du er sikret behandling. Valget er selvfølgelig ditt og det er også derfor det er flere å velge i! Men vær snill å les gjennom hva de ulike prisene dekker før du bestemmer deg. Se vilkårene for detaljer. Dette er noen highlights:

 • Utvidet forsikring gir utbetaling til ektefelle/samboer og barn ved ulykkesdød, det gjør ikke grunnlisensen
 • Utvidet forsikring gir mer enn en tredoblet utbetaling ved invaliditet
 • Dekker over tre ganger så høyt beløp ved tannskader.
 • Begge dekker fysioterap/kiropraktor, men generell oppstart for utredning er fra 3 dager på utvidet til 60 dager på grunnlisens.
 • Utvidet gir inntil 100 000 til operasjon (offentlig godkjent spesialist i kirurgi) med tilhørende rehablitering, grunnlisens 15 000.
 • Begge forsikringene har like omfattende ansvarsforsikring (hvis du påfører ting eller andre personer skade)

Reiseforsikring: Skader i utlandet

Mange aktive snowboardere reiser til utlandet i ny og ne for å kjøre brett, både i regi av klubben og for eksempel for internasjonale konkurranser. Da må tungen holdes rett i munnen:

Reiseforsikring dekker skadebehandling i utlandet

MADcard dekker ikke behandlingsutgifter eller transport ved ulykke i utlandet. Reiser du til utlandet for å kjøre brett må du også ha reiseforsikring. Ikke alle reiseforsikringer dekker ulykke på snowboard, så husk å sjekke opp dette med ditt forsikringsselskap.

Snowboardforbundet har gode erfaringer med reiseforsikringene til Europeiske, både i forhold til oppfølging ved skader i utlandet og oppgjør i etterkant. Denne reiseforsikringen dekker ulykker på brett:

"Privat Helårs Reiseforsikring med ulykkesdekning". Kontakt: www.europeiske.no.

Hva kan MADcard dekke ved ulykker i utlandet?

 • Ulykkesdødsfall og invaliditetserstatning
 • Ansvarsforsikring (erstatningsansvar for person- og tingskade) over hele verden
 • Behandlingsutgifter i Norge i etterkant

Enkel rutine ved skade i utlandet

 • Meld inn skaden på din(e) reiseforsikring(er), OG
 • Meld inn skaden på MADcardlisensen hos Skadetelefonen 02033
 • Informer samtidig begge selskaper om øvrige forsikringer og deres polisenumre. Informer alltid at du har MADcard til reiseforsikringsselskapet ditt!
 • Forsikringsselskapene gjør oppgjør seg i mellom i etterkant slik at kostnadene blir plassert på riktig sted

Idrettsforsikring for barn

Barneidrettsforsikringen er gratis og omfatter barn fram til den dagen de fyller 13 år. Forsikringen gjelder både for klubbmedlemmer og ikke-medlemmer så lenge barnet deltar i aktivitet i regi av en klubb/Forbund.

Klikk her for fyldig informasjon om Idrettsforsikring for barn eller ring Idrettens Forsikringssenter på 02033

 

 

Vis mer

NorgesCup for alle!

De fleste konkurranser i Norgescup er åpne for alle og krever ingen forhåndskvalifisering.
Man må bare være medlem av en snowboardklubb og ha MADCARD forsikring.

I Open-klassene er det pengepremier til topp tre gutt og jente på hver konkurranse. I de yngre klassene premieres det med stasj fra våre sponsorer.
Bli medlem av forbundet under klubb og velg det eventet du vil delta på i kalenderoversikten

Annen info til kjørere

NIF sine bestemmelser om barneidrett.
Bestemmelsene er absolutte regler som skal overholdes, etterleves og håndheves. Rettighetene og bestemmelsene må sees i sammenheng.
Du finner info fra NIF her.

FIS-lisens
Ta kontakt med per@snowboardforbundet.no for informasjon om FIS-lisens, eller hvis du ønsker å delta på FIS-konkurranser.

Jury/arrangementskomité
På hver arrangement er det satt opp en jury, bestående av TD, rennleder og hoveddommer, som tar avgjørelser når det gjelder endringer, avlysninger og generell gjennomføring av konkurransen i såmråd med kjørerne

Informasjon om TD og sikkerhet
Last ned skriv med informasjon rundt TD, sikkerhet, medisinsk personell mm.

Dømming
Dette er informasjon alle som er med i bør lese! Vi oppfordrer alle som har spørsmål til dommerne om å ta kontakt - for eksempel med dommerne før eller etter en konkurranse. Er du spesielt interessert kan du ta Snowboardforbundets dommerkurs - det kan være nyttig både for kommende dommerspirer og aktive kjørere som ønsker å lære mer om hvordan de kan oppnå en bedre poengscore i konkurranser.
Se kurskalender.
Se utfyllende skriv om dømming i Norgescup

Doping
Under Norgescup og NM er det stor mulighet for at det blir dopingkontroll. Vær forsiktig med hva du tar av medisiner. Dopinglisten er lang og den kan du lese på: www.dopinglisten.no

Kongepokal
Under NM deles H.M. Kongens Pokal for snowboard. Les mer om retningslinjene fra NIF her.

Vis mer

Pengepremier

Har du vunnet pengepremier i norgescupen? Lurer du på hva du skal gjøre? Følg instruksen under ved å trykke på "vis mer" knappen eller ta kontakt med vår økonomimedarbeider! Du finner også veiledning på baksiden av sjekket du vant på konkurransen.

Kontaktinfo:
Økonomimedarbeider
Julia Dimova
julia@snowboardforbundet.no


Gratulerer med pallplasseringen! Her får du informasjon om utbetaling av pengepremier. Du har følgende alternativer.

 1. Sende faktura fra ditt eget foretak. Gyldig foretak er registrert i brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer. Faktura sendes på epost eller i posten til Snowboardforbundet (se adressen under). Fakturaen merkes med navn på kjører, konkurranse, pallplas­sering og gren. Faktura må være gyldig og ha fakturanummer som er tildelt maskinell eller er forhåndstrykt.

 2. Lønnsutbetaling med skattetrekk. Får du ikke gjort overnevnte alternativ kan du få premiene utbetalt som lønn.  Da må du sende følgende informasjon til julia@snowboardforbundet.no: navn, adresse, fødselsnummer, epostadresse, telefonnummer og kontonummer. Merk eposten med ”Pengepremier NC årstall”.

Utbetaling av pengepremier skjer ikke før en av overnevnte punkter er levert iht instruksene.

For sesongen 2016/2017 må du levere premiesjekk før 1. mai 2017 for å få premiepengene.

 Adresse:

Norges Snowboardforbund
Sandakerveien 24c, 0473 Oslo

Vis mer

Klasseinndeling i NorgesCup

Alder regnes som antallet år kjøreren fyller i løpet av 2017.

KIDS-klasse 10-12 år (f. 2006-2008)

 • KIDS-klassen blir ikke rangert, og det er premier til alle

Yngre junior 13 til 15 år (f. 2003-2005)Eldste årskull i kidsklassen kan delta i yngre jr gitt følgende kriterier:

 • Kidskjøreren allerede har deltatt i minst to kidskonkurranser (i foregående eller samme sesong)Klubbledelse/klubbstyre avgjør i samråd med trener hvorvidt kidskjøreren er på et nivå som forsvarer deltakelse i yngre junio

Junior 16-18 år (f. 2000-2002)

 • Juniorklassen teller på den internasjonale Rookie-rankingen (WSF)

Senior/Open 18 år og eldre (f. 1999 eller tidligere)Senior/Openklassen er ranket i den internasjonale TTR-rankingen (WSF/TTR)

 • Nedre aldersgrense for Open-klassen er 16 år (dvs. du må minst være født i 2001). Det betyr at du som er junior, men ekstra ivrig og vil konkurrere med de eldre kjørerne, kan gjøre det! Husk å merke påmeldingen hvis du er junior som ønsker å delta i Open-klassen.

 

Vis mer

Ranking

Ranking i Norgescup

Alle konkurranser og alle klasser er rangert i den nasjonale, norske WSF-rankingen (Norgesranking/NR). Der er utøverene rangert etter overall, slopestyle, halfpipe og bigair. Resultater i NC snowboardcross (SBX) teller som 2Star TTR på overall Norgesrankingen. Du finner rankingen her

I tillegg er:

Stjerner i TTR og Norgescup

Norgescupen består for det meste av events sertifisert mellom 1-3 stjerner på TTR-rankingen. Sertifiseringen har dette grunnlaget:

 • 1Star - Lokale events
 • 2Star - nasjonale events
 • 3Star - NM og andre større nasjonale events
 • 4Star og mer - internasjonalt

Jo flere stjerner, jo flere poeng på rankingen. Full info om poengfordelign finner du her.

 

Vis mer

Info arrangører & industri

Norgescupen består av en rekke forskjellige events igjennom hele sesongen. Noen er arrangert av klubber og noen er industrievents, der markedsaktører kjøper ranking, dommere og annen service fra Snowboardforbundet. Snowboardforbundet er også de som godkjenner alle konkurranser i Norge på Regional og National nivå innenfor TTR.

Har du lyst til å arrangere? Enten du er klubb eller industri, eller om eventet ditt er lavterskel eller topp-nivå, vi kan bistå med det meste innen gjennomføring av snowboardarrangent. Ta kontakt med Mette Kvåle på mette@snowboardforbundet.no for mer informasjon.

NM halfpipe 2015

NM halfpipe 2015

Plassering: Wyller, Oslo

Norgescup Varingskollen

Norgescup Varingskollen

Kategori: Norgescup

Plassering: Norgescup 2015

Teaser for Norgescupen 2015 er ute!

Teaser for Norgescupen 2015..

Kategori: Norgescup

Plassering: Norgescup 2014

Suveren avslutning på NM

Suveren avslutning på NM

Kategori: Nyheter

Bilder Norgescup Slopestyle Kongsberg

Bilder Norgescup Slopestyle..

Kategori: Norgescup

Plassering: Kongsberg Skisenter

Bilder Norgescup Big Air Oslo Vinterpark

Bilder Norgescup Big Air Os..

Kategori: Norgescup

Plassering: Oslo Vinterpark

Video Norgescup Big Air Oslo Vinterpark

Video Norgescup Big Air Osl..

Kategori: Norgescup

Plassering: Oslo Vinterpark

Video Norgescup Varingskollen 2014

Video Norgescup Varingskoll..

Kategori: Norgescup

Plassering: Varingskollen

Bilder Norgescup Slopestyle Varingskollen 2014

Bilder Norgescup Slopestyle..

Kategori: Norgescup

Plassering: Varingskollen

Video Norgescup Vierli 2014

Video Norgescup Vierli 2014

Kategori: Norgescup

Plassering: Vierli

Bilder Norgescup Vierli 2014

Bilder Norgescup Vierli 2014

Kategori: Norgescup

Plassering: Vierli

Norgescup Superstylesession 2013

Norgescup Superstylesession..

Kategori: Norgescup

Plassering: Kikutparken

Teaser Norgescup 2014

Teaser Norgescup 2014

Kategori: Norgescup

Video NM Halfpipe 2013 - 3 Star WST

Video NM Halfpipe 2013 - 3 ..

Kategori: Norgescup

Plassering: Oslo Vinterpark

Bilder NM Halfpipe Oslo Vinterpark 2013 3 Star WST

Bilder NM Halfpipe Oslo Vin..

Kategori: Norgescup

Plassering: Oslo Vinterpark

Video Norgescup Ringkollen Slopestyle 3 Star WST

Video Norgescup Ringkollen ..

Kategori: Norgescup

Plassering: Ringkollen

Bilder Norgescup Ringkollen 3 star Slopestyle

Bilder Norgescup Ringkollen..

Kategori: Norgescup

Plassering: Ringkollen

Video NM SBX Kongsberg 2013

Video NM SBX Kongsberg 2013

Kategori: Norgescup

Plassering: Kongsberg

Foto NM SBX Kongsberg 2013

Foto NM SBX Kongsberg 2013

Kategori: Norgescup

Plassering: Kongsberg

Video 2 Star WST Slopestyle Varingskollen 2013

Video 2 Star WST Slopestyle..

Kategori: Norgescup

Plassering: Varingskollen