Følg Norgescupen

iCal Google Cal
Norgescup 2016

Kalender

Vis alle

Sponsor NC

                     

   

                             

 

   

 

Norgescup Praktisk Info

Forsikring/MADcard 2018/2019

Snowboardforbundet er glade for å tilby kjørerne en enda bedre madcard forsikring dette året i samarbeid med Gjensidige. Vi anbefaler alle å kjøpe madcard FØR du kommer til Norgescup dersom du uansett skal ha helårsforsikring. Følg link under for å kjøpe på nett.

MADCARD ER GYLDIG TIL 30. SEPTEMBER 2019. Pris vil være det samme som før, og vilkår vil det bare bli mindre endringer på.   

MADcard koster 1350 for utvidet lisens, 700 for grunnlisens Snowboardforbundets.

FOR AT INNBETALINGEN SKAL VÆRE GYLDIG MÅ DEN INNEHOLDE NAVN TIL KJØREREN, FØDSELSDATO, KLUBB og ADRESSE

Du kan kjøpe ditt madcard for 2018/2019 på nett her.

Du logger inn med medlemsnr og passord. Mangler du medlemsnummer eller passord får du nytt her. Har du problemer med å logge inn, ta kontakt med klubbleder i din klubb eller med bijora@snowboardforbundet.no.

MADcard forsikringen gjelder frem til og med 30. september 2019, uanhengig av kjøpsdato, og er bare gyldig dersom du er medlem i klubb. 

Informasjon om tre viktige ting ifh til forsikring

 1. MADcard for alle fra 13 år - Lisens for alle snowboardkjørere med ansvar og ulykke, må tegnes av hver enkelt hos Snowboardforbundet.
 2. Reiseforsikring - Anbefales alle snowboardere som reiser til utlandet for å kjøre brett. Må tegnes privat
 3. Barneforsikring - Gjelder automatisk alle barn under 13 år. Reiseforsikring må tegnes privat.

Spørsmål eller skade?

Alle skader må hurtigst mulig meldes til Gjensidiges Idrettsforsikring på tlf 98701115. Det er nødvendig å konferere med skadetelefonen før du benytter deg av behandling. 

For spørsmål om MADcardlisensen utover informasjonen du finner her, kontakt Idrettens Forsikringssenter. 

Skademeldingsskjema finner du her

For vilkår kan du trykke her (18/19)


VIKTIG! Ved betaling i nettbank er det viktig at personen som betaler skriver hvem de betaler for, fødelsnr, og klubb til den som skal forsikres!

De ulike MADcard-forsikringene:

 • Engangslisens- For deg som kun ønsker å delta i en enkel konkurranse. Kan kjøpes på konkurransedagen. 200kr
 • Helårslisens, grunnforsikring- Gjelder hele året. Enklere dekningsgrad. 700kr
 • Helårslisens, utvidet forsikring- Gjelder hele året. Mer omfattende dekningsgrad. 1350kr

 

MADcard obligatorisk i NorgesCup-konkurranser

For å delta i snowboardkonkurranser i regi av Snowboardforbundet (Norgescup) må kjørere løse MADcard. Hvis du kun ønsker å være forsikret på ett spesielt arrangement kan du tegne en engangslisens (MADcard) på stedet, eller på nett i forkant for å spare tid. Da gjelder forsikringen kun for den ene konkurransen. Hvis du kjøper en helårslisens gjelder den hele året.

Når gjelder helårs MADcard-forsikring?

 • For at forsikringen skal gjelde må du være medlem av en snowboardklubb ELLER direktemedlem i Snowboardforbundet
 • Forsikringen gjelder under organisert utøvelse av snowboard, samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne. 
 • Under konkurranser i regi av Snowboardforbundet/snowboardklubb og andre snowboardkonkurranser i Norge som Snowboardforbundet er informert om.
 • Under snowboardtreninger organisert av snowboardklubben og individuell trening/kjøring i alpinanlegg
 • Under direkte reise til/fra organisert snowboardaktivitet og ved opphold på konkurranse-/treningssted i forbindelse med organisert snowboard (eks: klubbtur eller reise til en konkurranse) Forsikringen dekker kun utgifter som ikke kan kreves fra annet hold. 
 • Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram. 
 • Trening i og utenfor bane/hall/løype som en naturlig følge av idrettens særpreg og egenart

Alle skader må hurtigst mulig meldes til Gjensidiges Idrettsforsikring på tlf 98701115. Det er nødvendig å konferere med skadetelefonen før du benytter deg av behandling.

 

Hva dekker MADcard?

 

Det finnes også noen begrensninger. Se forsikringsvilkår for detaljert informasjon eller ring 98701115.

 


Hvilke forsikringsytelser den enkelte er forsikret for er avhengig av om det er betalt grunnlisnes (dekker litt) eller utvidet lisens (dekker mer). Dette er områdene MADcardet omfatter:

 • Utbetaling ved ulykkesdødsfall
 • Invaliditetserstatning
 • Tannskader
 • Fysioterapi/kiropraktor
 • Privat klinikk (NB! Kun etter avtale med Idrettens Forsikringssenter)
 • Øvrige behandlingsutgifter (behandling i Norge)
 • Ansvarsforsikring (erstatningsansvar for person- og tingskade) over hele verden.
 • 60 mot 3 dager behandlingsgaranti. 
 • Operasjon og rehabilitering etter operasjon

MADcard forutsetter at behandling/operasjon etter skade skal skje ved Idrettens Forsikringssenter sin anbefaling for behandling.

Grunnlisens eller utvidet lisens?

En utvidet lisens kan være en god investering for snowboardere som er aktive sesongen gjennom. Det er store forskjeller på utbetalingene hvis en skade inntreffer og hvor lang tid det tar før du er sikret behandling. Valget er selvfølgelig ditt og det er også derfor det er flere å velge i! Men vær snill å les gjennom hva de ulike prisene dekker før du bestemmer deg. Se vilkårene for detaljer. Dette er noen highlights:

 • Utvidet forsikring gir utbetaling til ektefelle/samboer og barn ved ulykkesdød, det gjør ikke grunnlisensen
 • Utvidet forsikring gir mer enn en tredoblet utbetaling ved invaliditet
 • Dekker over tre ganger så høyt beløp ved tannskader.
 • Begge dekker fysioterap/kiropraktor, men generell oppstart for utredning er fra 3 dager på utvidet til 60 dager på grunnlisens.
 • Utvidet gir inntil 100 000 til operasjon (offentlig godkjent spesialist i kirurgi) med tilhørende rehablitering, grunnlisens 15 000.
 • Begge forsikringene har like omfattende ansvarsforsikring (hvis du påfører ting eller andre personer skade)

Reiseforsikring: Skader i utlandet

Mange aktive snowboardere reiser til utlandet i ny og ne for å kjøre brett, både i regi av klubben og for eksempel for internasjonale konkurranser. Da må tungen holdes rett i munnen:

Reiseforsikring dekker skadebehandling i utlandet

MADcard dekker ikke behandlingsutgifter eller transport ved ulykke i utlandet. Reiser du til utlandet for å kjøre brett må du også ha reiseforsikring. Ikke alle reiseforsikringer dekker ulykke på snowboard, så husk å sjekke opp dette med ditt forsikringsselskap.

Snowboardforbundet har gode erfaringer med reiseforsikringene til Europeiske, både i forhold til oppfølging ved skader i utlandet og oppgjør i etterkant. Denne reiseforsikringen dekker ulykker på brett:

"Privat Helårs Reiseforsikring med ulykkesdekning". Kontakt: www.europeiske.no.

Hva kan MADcard dekke ved ulykker i utlandet?

 • Ulykkesdødsfall og invaliditetserstatning
 • Ansvarsforsikring (erstatningsansvar for person- og tingskade) over hele verden
 • Behandlingsutgifter i Norge i etterkant

Enkel rutine ved skade i utlandet

 • Meld inn skaden på din(e) reiseforsikring(er), OG
 • Meld inn skaden på MADcardlisensen hos Skadetelefonen 98701115
 • Informer samtidig begge selskaper om øvrige forsikringer og deres polisenumre. Informer alltid at du har MADcard til reiseforsikringsselskapet ditt!
 • Forsikringsselskapene gjør oppgjør seg i mellom i etterkant slik at kostnadene blir plassert på riktig sted

Idrettsforsikring for barn

Barneidrettsforsikringen er gratis og omfatter barn fram til den dagen de fyller 13 år. Forsikringen gjelder både for klubbmedlemmer og ikke-medlemmer så lenge barnet deltar i aktivitet i regi av en klubb/Forbund.

Klikk her for fyldig informasjon om Idrettsforsikring for barn eller ring Idrettens Forsikringssenter på 02033

 

 

Vis mer

NorgesCup for alle!

De fleste konkurranser i Norgescup er åpne for alle og krever ingen forhåndskvalifisering.
Man må bare være medlem av en snowboardklubb og ha MADCARD forsikring.

I Open-klassene er det pengepremier til topp tre gutt og jente på hver konkurranse. I de yngre klassene premieres det med stasj fra våre sponsorer.
Bli medlem av forbundet under klubb og velg det eventet du vil delta på i kalenderoversikten

Annen info til kjørere

NIF sine bestemmelser om barneidrett.
Bestemmelsene er absolutte regler som skal overholdes, etterleves og håndheves. Rettighetene og bestemmelsene må sees i sammenheng.
Du finner info fra NIF her. Vårt eget skriv finner du HER


FIS-lisens
Ta kontakt med per@snowboardforbundet.no for informasjon om FIS-lisens, eller hvis du ønsker å delta på FIS-konkurranser.

Jury/arrangementskomité
På hver arrangement er det satt opp en jury, bestående av TD, rennleder og hoveddommer, som tar avgjørelser når det gjelder endringer, avlysninger og generell gjennomføring av konkurransen i såmråd med kjørerne

Informasjon om TD og sikkerhet
Last ned skriv med informasjon rundt TD, sikkerhet, medisinsk personell mm.

Dømming
Dette er informasjon alle som er med i bør lese! Vi oppfordrer alle som har spørsmål til dommerne om å ta kontakt - for eksempel med dommerne før eller etter en konkurranse. Er du spesielt interessert kan du ta Snowboardforbundets dommerkurs - det kan være nyttig både for kommende dommerspirer og aktive kjørere som ønsker å lære mer om hvordan de kan oppnå en bedre poengscore i konkurranser.
Se kurskalender.
Se utfyllende skriv om dømming i Norgescup

Høringingsrunde for sesongen 2019

Høringsdokument

Innspillsdokument

Doping
Under Norgescup og NM er det stor mulighet for at det blir dopingkontroll. Vær forsiktig med hva du tar av medisiner. Dopinglisten er lang og den kan du lese på: www.dopinglisten.no

Kongepokal
Under NM deles H.M. Kongens Pokal for snowboard. Les mer om retningslinjene fra NIF her.

Vis mer

Pengepremier

Har du vunnet pengepremier i norgescupen? Lurer du på hva du skal gjøre? Følg instruksen under ved å trykke på "vis mer" knappen eller ta kontakt med vår økonomimedarbeider! Du finner også veiledning på baksiden av sjekket du vant på konkurransen.

Kontaktinfo:
Økonomimedarbeider
Julia Dimova
julia@snowboardforbundet.no


Gratulerer med pallplasseringen! Her får du informasjon om utbetaling av pengepremier. Du har følgende alternativer.

 1. Sende faktura fra ditt eget foretak. Gyldig foretak er registrert i brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer. Faktura sendes på epost eller i posten til Snowboardforbundet (se adressen under). Fakturaen merkes med navn på kjører, konkurranse, pallplas­sering og gren. Faktura må være gyldig og ha fakturanummer som er tildelt maskinell eller er forhåndstrykt.

 2. Lønnsutbetaling med skattetrekk. Får du ikke gjort overnevnte alternativ kan du få premiene utbetalt som lønn.  Da må du sende følgende informasjon til julia@snowboardforbundet.no: navn, adresse, fødselsnummer, epostadresse, telefonnummer og kontonummer. Merk eposten med ”Pengepremier NC årstall”.

Utbetaling av pengepremier skjer ikke før en av overnevnte punkter er levert iht instruksene.

For sesongen 2018/2019 må du levere premiesjekk før 1. mai 2019 for å få premiepengene.

 Adresse:

Norges Snowboardforbund
Sandakerveien 24c, 0473 Oslo

Vis mer

Antidopingarbeid

Norges Snowboardforbundet jobber aktivt med antidopingarbeid.

Er du utøver? Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet. E-læringsprogrammet Ren Utøver er laget av Antidoping Norge for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat. Ren Utøver er bygget opp omkring sju utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Det tar om lag 30 minutter å gjennomføre alle modulene. Når du har fullført alle modulene, vil dette bli registrert og du vil motta et diplom på e-post. Klikk deg inn på renutover.no og sett i gang! 

LES MER OM REN UTØVER

 

På Antidoping Norge sine hjemmesider kan du lese mer om medisinsk fritak og legemiddelsøk, denne informasjonen finner du her:

LES MER OM MEDISINSK FRITAK OG LEGEMIDDELSØK

 

Rent særforbund er en sertifiseringsordning som setter krav til særforbundenes handlingsplaner og innsats i antidopingarbeidet. 

LES MER OM RENT SÆRFORBUND 

 

Vil du at klubben din skal bli Rent idrettslag?  

LES MER OM RENT IDRETTSLAG

 

 

Vis mer

Klasseinndeling i NorgesCup

Alder regnes som antallet år kjøreren fyller i løpet av 2019.

Barneidrettsbestemmelsene er noe vi i Snowboardforbundet er opptatt av å følge, for å ta vare på de yngste snowboarderne. Her finner du vårt skriv om Barneidrettsbestemmelsene dersom du lurer på noe: BARNEIDRETTSBESTEMMELSENE

KIDS-klasse >12 år (f. >2009) 

 • KIDS-klassen blir ikke rangert, og det er premier til alle
 • De fleste kjørere i KIDS-klassen er 10-12 år, men det er ingen eksakt aldersgrense. Hver enkelt klubb gjør vurdering på om kjøreren kan være med på Norgescup eller ikke. 

Yngre junior 13 til 15 år (f. 2004-2006) 

Junior 16-18 år (f. 2001-2003)

 • Juniorklassen teller på den internasjonale Rookie-rankingen (WSF)

Senior/Open 18 år og eldre (f. 2001 eller tidligere)Senior/Openklassen er ranket i den internasjonale TTR-rankingen (WSF/TTR)

 • Nedre aldersgrense for Open-klassen er 16 år (dvs. du må minst være født i 2000). Det betyr at du som er junior, men ekstra ivrig og vil konkurrere med de eldre kjørerne, kan gjøre det! Husk å merke påmeldingen hvis du er junior som ønsker å delta i Open-klassen.

 

Vis mer

Ranking

Ranking i Norgescup

OPPDATERT INFO OM RANKING: 

WSPL og WRR er ikke oppdatert pga. pågående samtaler mellom WSF og FIS om finansiering

Siden i sommer har det pågått samtaler mellom FIS og WSF om den fremtidige finansieringen og koordineringen av de internasjonale rankingene, som en del av en mulig større samarbeidsavtale mellom de to internasjonale organisasjonene. Målet med en samarbeidsavtale er å koordinere arrangementer, kompetanse og ressurser til det beste for kjørerne.

Det er foreløpig ikke enighet om en samarbeidsavtale og hvordan rankingene skal driftes og finansieres.

Vi viser til e-post fra WSF i går (se skjermbilde).

Brettforbundet bidrar til å finne løsninger gjennom vår styreplass i WSF og som medlem av Park and Pipe-komiteen til FIS.

Så snart rankingene er oppdatert igjen, vil Brettforbundet gjøre det vi kan for at alle resultater fra sesongen 2018-19 skal bli registrert. Resultater fra Geilo, Vierli og Hovden er sendt inn. 

 

I tillegg er:

Nivåer i TTR og Norgescup

Norgescupen består for det meste av events sertifisert mellom Regional og National på WSPL-rankingen. Sertifiseringen har dette grunnlaget:

 • Regional - Lokale events
 • National - nasjonale events (NM og større Norgescuper)
 • International - større internationale events
 • Pro o -høyeste nivå internasjonalt

Jo høyere, jo flere poeng på rankingen. I tillegg bestemmes det utifra hvor mange gode kjørere høyt på listene som er med i konkruransen. Full info om poengfordelign finner du her.

 

Vis mer

Info arrangører & industri

Norgescupen består av en rekke forskjellige events igjennom hele sesongen.  Snowboardforbundet godkjenner alle konkurranser i Norge på Regional og National nivå innenfor WSPL/TTR. 

Har du lyst til å arrangere? Enten du er klubb eller industri, eller om eventet ditt er lavterskel eller topp-nivå, vi kan bistå med det meste innen gjennomføring av snowboardarrangent. Ta kontakt med Mette Kvåle på mette@snowboardforbundet.no for mer informasjon.

Bilder 2Star TTR NC Slopestyle Varingskollen 2012

Bilder 2Star TTR NC Slopest..

Kategori: Norgescup

Plassering: Varingskollen

Video 2Star TTR NC Slopestyle Varingskollen 2012

Video 2Star TTR NC Slopesty..

Kategori: Norgescup

Plassering: Varingskollen

Bilder NC 2Star TTR Big Air Kongsberg 2012

Bilder NC 2Star TTR Big Air..

Kategori: Norgescup

Plassering: Kongsberg

Bilder NC SBX Kongsberg 2012

Bilder NC SBX Kongsberg 2012

Kategori: Norgescup

Plassering: Kongsberg

Bilder 2Star TTR Big Air Kirkerud 2012

Bilder 2Star TTR Big Air Ki..

Kategori: Norgescup

Plassering: Kirkerud

Video 2Star TTR Big Air Kirkerud 2012

Video 2Star TTR Big Air Kir..

Kategori: Norgescup

Plassering: Kirkerud

Video 3Star TTR Rookie Slopestyle 2012

Video 3Star TTR Rookie Slop..

Kategori: Norgescup

Plassering: Geilo

Bilder 3Star TTR Nordic Rookie Slopestyle Geilo 2012

Bilder 3Star TTR Nordic Roo..

Kategori: Norgescup

Plassering: Geilo

Norgescup 2Star TTR Superstylesession 2011

Norgescup 2Star TTR Superst..

Kategori: Norgescup

Plassering: Geilo

TTR 2 Star NorgesCup Slopestyle Varingskollen 2011

TTR 2 Star NorgesCup Slopes..

Kategori: Norgescup

TTR 2 Star NorgesCup Slopestyle Ringkollen

TTR 2 Star NorgesCup Slopes..

Kategori: Norgescup

TTR 2 Star NorgesCup Slopestyle Kirkerud

TTR 2 Star NorgesCup Slopes..

Kategori: Norgescup

TTR 2 Star NorgesCup Slopestyle Hemsedal 2011 powered by Rockstar

TTR 2 Star NorgesCup Slopes..

Kategori: Norgescup

TTR 3 Star Sweet Rumble 2010 Trysil

TTR 3 Star Sweet Rumble 201..

Kategori: Norgescup

Norgescup 2012 Promovideo

Norgescup 2012 Promovideo

Kategori: Norgescup

Norgescup Slopestyle 2Star TTR Ringkollen 2010

Norgescup Slopestyle 2Star ..

Kategori: Norgescup

NM Big Air og Slopestyle 3Star TTR 2011 Trysil

NM Big Air og Slopestyle 3S..

Kategori: Norgescup

NM Snowboardcross 2011

NM Snowboardcross 2011

Kategori: Norgescup

NM Halfpipe 3Star TTR 2011 Tryvann

NM Halfpipe 3Star TTR 2011 ..

Kategori: Norgescup

NM Snowboardcross 2011-Playboard

NM Snowboardcross 2011-Play..

Link: Playboard