NyheterForbundet er for Wyllerpipen

Forbundet er for Wyllerpipen

Skrevet av Snowboardforbundet, 13. Nov, 2018

Men skyhøye kostnader og stor belastning på anlegget, i kombinasjon med redusert aktivitet og mindre rekruttering, fremtvinger nytenkning denne sesongen. 

Siden superpipen sto klar i 2012, har bygging og preparering vært helt eller delvis finansiert av Oslo kommune, ofte basert på søknader fra Snowboardforbundet og NOR Freeski (/Skiforbundet). Arrangementer som The Arctic Challenge, X Games og Ungdoms-OL har også bidratt til at det har blitt bevilget offentlig midler til superpipen. Takket være et godt samarbeid mellom privat anleggseier, arrangører, forbund og Oslo kommune - et samarbeid som kan være til inspirasjon for andre anlegg - har det vært mulig å tilby snowboardere og skikjørere en av Europas beste superpiper. 

Samtidig har bygge- og driftskostnadene økt voldsomt de siste årene. Slitasjen på maskiner og mannskap er også økende.

Daglig leder i Oslo vinterpark, Espen Bengtson, forklarer:

«Til Snowboardforbundet og NOR Freeski har Oslo vinterpark sagt tydelig ifra om at en ny sesong med superpipen er lite ønskelig på nåværende grunnlag. Tross kort sesong står bygging og drift av superpipen for hele 15 % av vårt totale dieselforbruk. Forbruket av vann og strøm som kreves for å bygge superpipen er også stort. I tillegg slites prepareringsmaskinene som brukes i stykker slik at de må repareres for store summer.»

«Overfor forbundene har vi også vært krystallklare på at midlene det har vært søkt om tidligere, og som har blitt bevilget, ikke på langt nær dekker våre faktiske bygge- og driftskostnader. Å tilby en halfpipe også kommende sesong ville koste oss minimum 2,4 millioner og selv da, om vi skulle fått alle disse midlene, er halfpipe krevende å realisere av drifts- og miljømessige hensyn. Dette inkluderer leie av eksterne maskiner og mannskap. Bygging av superpipen forsinker bygging av andre deler av anlegget, som bygging av Park og andre løyper.»

«For at vi skal kunne tilby superpipe i fremtiden - noe vi virkelig ønsker - må vi finne bygge- og driftsmessige løsninger som er langt mindre ressurskrevende. Vi vil samarbeide med kommunen, forbundene og andre aktører med mål om å finne fornuftige løsninger.»

Snowboardforbundet og NOR Freeski har tatt signalene fra Oslo vinterpark på alvor, forklarer president i Snowboardforbundet, Ola Keul. 

«Superpipen illustrerer en stor anleggsutfordring for snowboard- og freeski. Vi er helt avhengig av goodwill fra dedikerte, private anleggseiere, akkurat som hos Oslo vinterpark, som vil sporten vår det beste. Uten slike private anleggseiere, ingen park, hopp eller halfpipe. Når superpipen ikke er et bærekraftig kommersielt anlegg, for å si det forsiktig, er det grenser for hvilket ansvar vi kan forvente at en privat anleggseier skal ta for bygging og drift.»

«Større og dyrere halfpiper har dessverre ikke bidratt til økt rekruttering, verken her i Norge eller globalt, og grenen er blitt stadig mer spesialisert. Det er synd, ikke minst fordi en god halfpipe lærer snowboardere å kjøre ordentlig på skjæret og gir grunnleggende brettkontroll. Vi er mange som vil redde halfpipe som gren i Norge, og skal vi få til det, må vi tenke nytt. Heldigvis ligger det i snowboarderes natur å være kreative og nytenkende.» 

«Snowboardforbundet mente det ikke var fornuftig og realistisk å søke Oslo kommune om minimum 2,4 millioner til å superpipen. Vi mente også at offentlige midler til anlegg bør komme flest mulig til gode, og ikke minst yngre kjørere. Derfor valgte vi å søke om 1,3 milioner til en big air-park, med hopp i ulike størrelser, rails og quarterpipe, tilpasset både bredde og topp. Valget vårt om å søke om midler til en big air-park ble også mindre vanskelig når Oslo vinterpark forpliktet seg til å vedlikeholde den lille halfpipen på Tryvannsiden enda oftere.» 

I samråd med Oslo vinterpark, har Snowboardforbundet de siste ukene jobbet iherdig for å finne løsninger som forener superpipe og big air-park. Det er Sondre Hylland som har ledet dette arbeidet hos forbundet. 

Hylland forklarer: 

«Vi har sett på tre mulige løsninger. Den første er å flytte big air´en tilbake til den sorte løypa i Wylller. Den andre å lage en ¾ halfpipe, med en redusert versjon av big air-parken i bunn. Den tredje og siste løsningen var å lage en fullverdig superpipe med en big air i bunn ved riders left-veggen. Dessverre er ingen av løsningene gjennomførbare da de er for ressurs- og plasskrevende for Oslo vinterpark.»

En slik kombinert løsning kunne forsvart og muliggjort en søknad til Oslo kommune om et betydelig høyere beløp, sier Ola Keul:

«Sondre Hylland har lagt ned en stor innsats i å forsøke å finne gode løsninger som skaper mest mulig aktivitet. Han har også stått støtt i halfpipestormen og tålmodig forklart forbundets prioritering.»

«Når vi, sammen med Oslo vinterpark, ikke har klart å finne slike løsninger, mener vi det beste er å opprettholde planen om å bygge en big air-park, inkludert en quarterpipe, samtidig som Oslo vinterpark sier at den lille halfpipen vedlikeholdes hyppigere. Samlet sett vil denne løsningen både ta hensyn til målet om å skape mest mulig aktivitet for flest mulig og ta på alvor Oslo vinterparks tilgjengelige ressurser og kapasitet. På lenger sikt er selvsagt målet at vi igjen skal ha en superpipe i Oslo vinterpark, i tillegg til en fullverdig slopestyleløype.» 

«I etterkant ser vi at vi skulle kommunisert bedre rundt arbeidet vårt for å bidra til å skape masse aktivitet i Wyller denne vinteren også, gitt forutsetningene. Det har vi beklaget før, og vi beklager det igjen. Samtidig håper vi mange ser at planene for big air-parken kjempespennende, og at anlegget vil passe både for bredde og topp, ung som litt eldre.»

Snowboardforbundet vil videre sette i gang et arbeid for å skape nytt liv for halfpipe i Norge, sier Keul:

«På vårt neste styremøte 12. desember vil vi sette ned en arbeidsgruppe som skal se på hvordan vi ytterligere kan intensivere arbeidet for å få mer offentlige midler til snowboardanlegg, f. eks halfpiper, for organiserte og egenorganiserte snowboardere. Vi vil også se på hvordan vi kan få en ny generasjon til å begynne å kjøre halfpipe. I dette arbeidet er vi avhengige av innspill og engasjement fra alle som brenner for halfpipe og alle slags snowboardanlegg, og vi håper mange vil involvere seg.»

«Engasjementet for superpipens fremtid er hos noen kjempestort, og flere bidrar positivt til å finne gode løsninger. Takk! Det er slik vi snowboardere får mer makt og mer penger til anlegg. Det beste er å omsette engasjementet til handling, for eksempel ved å melde seg inn i en lokal snowboardklubb, komme med forslag til hvordan flere kan begynne å kjøre halfpipe, jobbe for en liten minipipe i lokalbakken din, bli trener og kjøre med de unge.»

«Det er viktig for oss å takke Oslo kommune, både ved nåværende og tidligere byråd, for mangeårig støtte til snowboardanlegg i Oslo og aktivitet for alle. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.»

«Avslutningsvis er det også viktig for oss å si at vi nå må tenke større, for snowboardere (og freeskiutøvere) skal ikke måtte velge mellom anlegg for superpipe og hopp i ulike størrelser. Begge er grener som kan passe for alt fra nybegynner til olympisk håpefulle.
 Sammen med dedikerte anleggseiere må vi finne fornuftige løsninger for bygging og drift, og søke støtte både hos stat og kommune.»


Søknad og informasjon til Oslo kommune
Her kan du lese søknaden om støtte og informasjon send til Oslo kommune:

Søknad om big air-park

Ytterligere informasjon og svar på spørsmål