NyheterHistorisk støtte til snowboard

Historisk støtte til snowboard

Skrevet av Matias Fosso Kristiansen, 17. Des, 2018

Sparebankstiftelsen DNB gir til sammen 1,4 millioner til brettsporten og lokale tiltak.

– Sparebankstiftelsen har lenge vært med på å støtte snowboardsporten, og midlene har vært avgjørende for den aktivitenen vi har skapt – både lokalt og nasjonalt. Det er en ære for oss å få denne støtten blant så mange søkere, sier generalsektretær i Brettforbundet Bijora Sardarian.

I år deler stiftelsen ut over 112 millioner rettet mot barn og unge, fordelt på 553 prosjekter. Nesten halvparten av disse midlene går til idrett og lek. Brettforbundet får tildelt 400.000 kroner til utstyr til snowboard og skate. Disse midlene skal brukes til bredde og inkludering i prosjektet «Brett for Alle», som skal gi flere barn og unge gleden av å kjøre brett.  

Stiftelsen gir også til sammen én million til lokale parker. Klubbene som har fått innvilget søknaden er Hemsedal Railgarden, Gjøvik Brettklubb og Kvitfjell Brettklubb.

350.000 til Hemsedal

En av de lokale tiltakene som har fått innvilget søknaden om støtte er Hemsedal Railgarden. Den nyetablerte parken holdt åpent for første gang i forrige sesong. Anlegget er frivillig drevet og alle utgifter har til nå vært dekket av kronerulling og egen lomme.


Hemsedal Railgarden. Foto: Zygimantas Vaicaitis

– Det er føltes jo ut som om jeg vant i tipping. Jeg fikk ståpels og begynte vel nesten å gråte tror jeg. Nå kan vi få tilrettelagt området slik at alle synes det er ålreit være her, og tilpasse parken litt mer til nybegynnerne. Vi vil at alle skal kunne komme og bruke parken om de skal ake, stå på ski, snowskate eller snowboard, sier klubbleder Martin Prøis.

Hemsedal Railgarden ønsker å bruke midlene på blant annet nye hopp og kreative parkelementer for alle nivåer, ytterligere lyssetting og utbedring av uteområdet.

400.000 til Gjøvik Brettklubb

Gjøvik har fått innvilget hele søknadssummen på 400.000. Disse midlene skal bidra til å utforme en ny snowboard-/skipark, med blant annet flere nye rails og bygging av en big jump. I tilegg skal pengene bidra til å finansiere gratis snowboardskole, utlån av utstyr og deres nye para-satsning. 


Anlegget på sommertid. Foto: Gjøvik Brettklubb

­– Dette er meget gledelige nyheter og en kjempeinspirasjon for oss. Vi hadde ikke hatt sjans til å gjøre noe av dette uten Sparebankstiftelsen. Pengene legger til rette for et skikkelig løft på Gjøvik. Isteden for å bare være en slalåmbakke uten elementer, får vi en fullverdig snowboardpark midt i Gjøvik sentrum, sier klubbleder Sigurd Morten Vik.

250.000 til Kvitfjell

Kvitflell Brettklubb Har fått tildelt 250.000 til lyssetting av parken for å kunne gi barn og unge et bedre aktivitetstilbud på ettermiddagen og kveld. Med disse midlene forventer de å ha et parktilbud med kveldskjøring i løpet av neste høst.

– Vi håpet jo på å få noe støtte, men å få innfridd hele søknadssummen og full score er jo helt magisk. Det gir ekstra motivasjon. Støtten frigir midler som gir muligheten til å blant annet sette opp et klubbhus og bygge videre på det miljøet som er veldig på tur opp og fram for Kvitfjell brettklubb, sier klubbleder Hans Anton Torgersen.


Teambattle i Kvitfjellparken 2018. Foto: Peter Gløersen

Torgersen forteller videre at han synes det er godt å se at både kommunale og private aktører legger merke til hva brettklubbene driver med og at vi er et viktig bidrag til alle ungdommene som ønsker andre aktiviteter enn de mer etablerte idrettstilbudene.  

Stiftelsen har to tildelingsrunder årlig med søknadsfrist 1. februar og 1. september. Vi oppforderer alle klubber og gode tiltak for barn og unge til å søke om støtte.

Ta kontakt med forbundet her om du ønsker hjelp med søknad.