NyheterInvitasjon årsmøte light og workshop

Invitasjon årsmøte light og workshop

Skrevet av Lisa Mari Watson, 01. Mai, 2016

Oslo/Sandakerveien: Snowboardforbundet inviterer med dette til årsmøte og festivitas for alle klubber og andre engasjerte på forbundetskontorer i Oslo lørdag 18.juni. Her finner du informasjon om program, saksliste, påmelding og valg av styremedlemmer. Fullstendig saksliste for årsmøte og innhold for workshopen kommer vi tilbake til om et par uker. Men først: sett av datoen og meld deg på!

Program
Lørdag 18. juni kl 09 – 16, Sandakerveien 24, inngang 6c (våre kontorlokaler). Det blir servert lunsj, snacks og varm/kald drikke.

Kl. 09:00-12:00            Årsmøte light

Kl 12:00-13:00             Lunsj

Kl 13:00-16:30             Snowboard workshop

Kl 17:00                       Afterparty og sommerfest!

Om årsmøte
På årsmøte fremlegges årsrapport og regnskap. Klubber, medlemmer og andre engasjerte snowboardere er velkommen. For å ha stemmerett må klubbene betale medlemsavgiften i forkant av årsmøtet (se § 5).  På årsmøte møter følgende med stemmerett: a) Snowboardforbundets styre b) valgte representanter fra hver klubb. Klubber med 15 medlemmer eller færre velger 1 representant, klubber med 15-60 medlemmer velger 2 representanter og klubber med 60 medlemmer eller mer velger 3 representanter. Representantene må iht. loven være meldt senest 14 dager før årsmøtet. Meld deg på her:

https://www.deltager.no/snowboardforbundet/arsmote_2016_18062016

Sakslisten finner du her. Eventelle innspill eller forslag som ønskes behandlet må være innsendt senest innen søndag 22.mai til lisa@snowboardforbundet.no.

Valg av styrerepresentanter
Ved hvert årsmøte vil deler av Snowboardforbundets styre være på valg. Valgkomiteen ser nå etter kandidater til Snowboardforbundets styre. Ta kontakt med valgkomiteen dersom du ønsker å sitte i styret eller kjenner noen som vil egne seg. Valgkomiteen kommer også til å ta kontakt med flere klubber og personer i snowboardmiljøet for å finne personer som kan egne seg.
Frist for innspill er søndag 15. mai 2014.
Kontaktinformasjon, valgkomiteen: Atle Kleivdal, epost: akleivd@online.no telefon: 909 45 640

Reisestøtte
Klubber som har store reisekostnader ved deltakelse på årsmøtet, og manglende økonomi til å dekke dette av egen kasse, kan søke om reisestøtte. Søknad kan sendes Hans Petter Vårnes på hp@snowboardforbundet.no, innen 10 dager før årsmøtet.

Spørsmål
Har du spørsmål i forbindelse med årsmøte så ta kontakt med oss:

Generalsekretær         
Lisa Mari Watson         
924 03 494  / lisa@snowboardforbundet.no

President                    
Ola Keul                      
913 61 916 / olakeul@me.com

Velkommen skal dere være!

Hilsen alle oss i Snowboardforbundet