NyheterJa til midler til aktivitet!

Ja til midler til aktivitet!

Skrevet av Gaute Haaversen-Westhassel, 01. Nov, 2016

I Snowboardforbundet har vi jobbet for midler til aktivitet for alle snowboardere, både med og uten medlemskort, siden 1987. Som medlemstallet vårt viser, er vi mest opptatt av aktivitet, ikke om aktiviteten er organisert eller egenorganisert.

Et aktuelt eksempel er halfpipen i Oslo Vinterpark. Når Oslo kommune har bevilget 1,5 millioner til pipen, går pengene via oss, men pipen er selvsagt åpen for alle - og det er helt gratis. Et annnet eksempel er hele snowboardmiljøets Snowboardawards. Her var det, som mange sikkert husker, både organiserte og egenorganiserte (og sikkert noen uorganiserte) på scenen og i salen.

Er halfpipen i Oslo Vinterpark og Snowboardawards en aktivitet for organiserte? Eller egenorganiserte?

Det er positivt at Venstre foreslår å bevilge 50 millioner til blant annet snowboard. Vi ønsker velkommen en debatt om hvordan vi får mest mulig aktivitet for midlene. Debatten bør også bidra til å definere begrepet egenorganisert.

- Styret i Snowboardforbundet v/ Ola Keul