NyheterFoto: Process Films / Snowboardforbundet

Foto: Process Films / Snowboardforbundet

Ja til midler til egenorganisert aktivitet!

Skrevet av Ola Keul og Lisa Mari Watson, 29. Mar, 2017

Les hvilke innspill Snowboardforbundet har gitt Kulturdepartementet i debatten om egenorganisert idrett. 

Kulturdepartementet ved statsråd Linda H. Helleland, inviterte mandag til innspillsmøte om egenorganisert aktivitet. Dette er våre innspill kort oppsummert, presentert av generalsekretær Lisa under møtet:

“Det pågår for tiden en kamp om eierskap til begrepet egenorganisert aktivitet. Det må ikke få vanne ut begrepet!"

Er det noen som eier begrepet mer enn andre?
I Snowboardforbundet mener vi de som bidrar til å legge til rette for aktivitet for alle, og hvor en ikke behøver å organisere seg for å delta, er med på å gi begrepet egenorganisert et reelt innhold.
Hvem som legger til rette for aktivitet for alle, vil variere fra aktivitet til aktivitet, fra idrett til idrett.

Dette er våre svar på de tre spørsmålene stilt av Kulturdepartementet i innkallingen til møtet:

1) Hva er de største hindrene for at flere kan utøve sin egenorganiserte aktivitet i dag?
A) Begrepet egenorganisert forstås veldig forskjellig. Sammen med de involverte bør departementet være tydelig på sin tolkning, og hva som faller innenfor og utenfor.
B) Dagens tilskuddsordninger via Kulturdepartementet er for i all hovedsak basert på medlemstall. Tilskuddsordningene favoriserer også i stor grad aktivitet som lett lar seg dokumentere, og kan innordnes i rigide rammer.

Vi svarer på spørsmål 2 og 3 og samlet.
2) Hvilke grep kan regjeringen gjøre for bedre å legge til rette for egenorganisert aktivitet?
3) Hvordan kan regjeringen sikre at en større andel av tilskuddene går til egenorganisert aktivitet?
Regjeringen kan blant annet:
A) Gi begrepet egenorganisert et mer tydelig innhold. Her finnes det ingen fasit, så vi er avhengig av det tas lederskap.  
B) Avsette midler over statsbudsjettet øremerket til egenorganisert aktivitet, og lage tydelige retningslinjer for fordelingen av disse.
C) De avsatte midlene til egenorganisert aktivitet bør, blant annet, gis til pilotprosjekter med formål å utforske og stimulere til utviklingen av egenorganisert aktivitet.
D) Styrke støtten til anlegg for egenorganisert aktivitet. Vi opplever at dagens anleggspolitikk ekskluderer en rekke idretter, hvor ikke hallen eller stadionet er anlegget.
E) Lette samarbeidet med private eiere av alpinanlegg, og anerkjenne deres rolle i å skape aktivitet for egenorganiserte.

I Snowboardforbundet har vi jobbet for midler til aktivitet for alle snowboardere, både med og uten medlemskort, siden 1987. Det skal vi fortsette med.

Som vårt lave medlemstall i forhold til antallet snowboardere i Norge viser, er vi mest opptatt av aktivitet, ikke om aktiviteten er organisert eller egenorganisert.

Les hele innspillet vårt HER


-------

Ola Keul
President i Snowboardforbundet

Lisa Mari Watson
Generalsekretær i Snowboardforbundet