NyheterKombinere snowboardkarriere med høgere utdannelse?

Kombinere snowboardkarriere med høgere utdannelse?

Skrevet av Katrine Røed, 06. Mar, 2015

En gledelig nyhet til alle som ønsker å ta høgere utdannelse, men samtidig satse på en profesjonell snowboardkarriere. Snowboardforbundet har inngått et samarbeid med Høgskolen i Lillehammer og Olympiatoppen Innlandet. Sammen vil vi prøve å bygge et toppidrettsmiljø for brettkjørere på Lillehammer.

Høgskolen i Lillehammer har allerede det største miljøet i landet for toppidrettsstudenter innen vinteridrett, og er svært flinke til å tilrettelegge undervisning for de som vil kombinere utdanning med satsning på idrett. Snowboardere har alltid vært en spesielt vanskelig gruppe, fordi man på toppnivå ofte vil være på en mer eller mindre sammenhengende reise gjennom hele vintersesongen for å få tilgang på de beste arenaene. Høgskolen i Lillehammer har derimot åpnet for at dette vil være mulig på flere av deres studieprogrammer, og at de er godt vant med å følge opp studenter som ikke kan følge undervisningen på vanlig måte.

Olympiatoppen Innlandet tilbyr profesjonell oppfølging av toppidrettsutøvere på en rekke ulike områder, som barmarkstrening, ernæring, fysioterapi, skadeforebygging og idrettspsykologi. I tillegg til dette vil Snowboardforbundet sammen med brettmiljøet på Lillehammer sørge for at utøverne får oppfølging på snowboardkjøring i nærliggende anlegg når de er på Lillehammer.

For å få status som toppidrettsutøver skal man kunne dokumentere at man hevder seg på toppen internasjonalt, eller være på topp nasjonalt og vise til at man har stort potensiale for å hevde seg internasjonalt innen de nærmeste årene. Etter tildeling av studieplass og søknad om toppidrettsstatus vil det være Olympiatoppen som avgjør om studenten får innvilget toppidrettsstatus etter dialog med snowboardforbundet, klubb og eventuell tidligere utdanningsinstitusjon (NTG etc). For spørsmål om toppidrettsstatus på HIL, se info på skolen sin hjemmeside.

Her er en oversikt over gode studieprogrammer som allerede har flere toppidrettsstudenter, og som kan tilpasses studenter som satser på snowboard

3 årig Bachelor studier:

-       Økonomi og administrasjon
-       Idrett
-       Organisasjon og ledelse
-       Sport management
-       Kulturprosjektledelse
-       Juss
-       Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser
-       Reiselivsutvikling
-       Internasjonale studier med historie
-       Pedagogikk
-       Psykologi (noe utfordrende, grunnet en del obligatorisk undervisning i vinterhalvåret).

Årsstudier

-       Økonomi og administrasjon
-       Idrett
-       Internasjonale studier med historie
-       Kulturprosjektledelse
-       Pedagogikk
-       Pedagogikk - deltid
-       Reiseliv og turisme
-       Psykologi (noe utfordrende, grunnet en del obligatorisk undervisning i vinterhalvåret).

For full oversikt over studieprogrammer på HIL, se Her. For spørsmål om kombinasjon i forhold til andre studieprogrammer, ta kontakt med skolens koordinator for toppidrettsstudenter, Kristan Brenden -  61288297 kristian.brenden@hil.no

Vi håper på å se mange toppidrettsstudenter innen snowboard på Lillehammer de neste årene!