NyheterKlubb & medlemsansvarlig, Bijora Sardarian, har lansert nytt medlemskap i Snowboardforbundet.

Klubb & medlemsansvarlig, Bijora Sardarian, har lansert nytt medlemskap i Snowboardforbundet.

Nytt medlemskap – nye muligheter

Skrevet av Peter Gløersen, 02. Mar, 2018

Denne uken lanserte vi et nytt medlemskap på siden brettmedlem.no. I den anledning har vi tatt en prat med klubb- og medlemsansvarlig i Snowboardforbundet, Bijora Sardarian, som har ledet prosjektet.  Først og fremst – hvorfor er det viktig for Snowboardforbundet å ha medlemmer?
Det er mange grunner:
For det første: Sammen står vi sterkere. Det betyr at vi får en sterkere stemme i politikken, for eksempel når det gjelder anleggsutbygging og parkprioritering.
For det andre ønsker vi å skape aktiviteter som er inkluderende og åpne for mangfoldet i snowboardmiljøet. I sesongen 2016/17 hadde vi blant annet i samarbeid med industrien og engasjerte ildsjeler suksess med arrangementene The Team Battle og Lofoten bnkd slalom. Det er slike ting vi kan få til mer av med medlemmer. Det er kanskje ikke så mange som vet det, men medlemmer genererer ganske mye støtte fra NIF som vi igjen kan bruke til å skape aktivitet.
Vi må modernisere oss ved å utvikle oss i takt med individenes behov og interesser. Nasjonalt medlemskap i forbund, mener vi, er en av flere mulige løsninger, som vil bidra til å bevare og rekruttere flere til norsk idrett.

Hva er direktemedlemskap?
Direktemedlemskap er veldig enkelt forklart et nasjonalt medlemskap i forbundet. De fleste kjenner til, eller har vært en del av et lokalt idrettslag, lokale frivillige og medlemmer har med god grunn vært grunnmuren i norsk idrett siden 40-tallet. Dette er en fantastisk modell som ivaretar barn og unge, verdier og holdninger, men det betyr ikke at modellen er optimal. Med tiden har det kommet flere idretter og nye aktivitetsformer, men organiseringen av idrett har forblitt den samme. I lang tid har Snowboardforbundet jobbet hardt for å beholde aktive i organisasjonen. Vi ønsker å gi et utvidet medlemskapstilbud som dekker flere behov og interesser.
Et typisk direktemedlem ser f.eks. ikke et lokalt organiseringsbehov, har ikke et lokalt aktivitetstilbud, har lyst på fordeler og påvirkningskraft, ønsker å skape aktivitet for andre, eller har bare lyst til å støtte arbeidet Snowboardforbundet gjør.
Vi håper organisasjonsendringen kan bidra til å gjøre norsk idrett enda mer åpne og forenkle kommunikasjonen med den aktive. 

Hva skiller det fra klubbmedlemsskap?
Klubber er drevet av lokale frivillige og ildsjeler, klubbene er et lokalt kompetansesenter med tilgang til turnhaller, treningsfasiliteter og med dyktige trenere og støtteapparat. Klubbene er også et fantastisk fellesskap i lokalmiljøet for barn, unge og voksne, her blir deres sikkerhet og idrettens verdier og holdninger ivaretatt.
Som klubbmedlem har du eksklusiv rett til å kjøre norgescup, du har ulike lisensordninger og naturligvis flere og bedre lokale medlemsfordeler. Det er også viktig å understreke at den ene medlemskapsformen ikke utelukker den andre. Som tidligere nevnt kan et typisk direktemedlem rett og slett mangle et lokalt aktivitetstilbud - gjennom direktemedlemskap kan vi lokalisere og koble aktive lokalt som kan danne en klubb

Hva er brettmedlem.no?
Med den nye nettsiden ønsker vi å forenkle og synliggjøre medlemskap og medlemsfordeler på en enkel og oversiktlig måte. 

Men det er en tidsfrist på direktemedlemskapet?
Det er viktig å understreke at vi i førsteomgang kun har fått mandat av NIF til å gjennomføre direktemedlemskap i ett år, det vil si at vi er avhengig av at ordningen blir vellykket dersom vi sammen skal videreutvikle og endre medlemskapsstrukturen i Norges idrettsforbund.

Det har vært en direktemedlemskapsordning tidligere?
Ja det har det, i 2000 fikk Snowboardforbundet innvilget tillatelse fra Norges Idrettsforbund til å teste en direktemedlemskapsordning. Prøveordningen var vellykket, men det kan være rimelig å anta at kanskje idrettsnorge ikke var klar for denne utviklet på tidlig 2000-tallet, sist vi snakket om nasjonalt medlemskap i forbund var på Tinget i Skien i 2007, da fikk vi også avslag. Derfor er vi superglade for at vi nå, ti år senere, endelig får lov til å prøve igjen. Under prøveordningen doblet medlemstallet seg, i samme periode økte også antall snowboardklubber med ti prosent, det kan tyde på at klubbene ikke ble påvirket i negativ retning.

Selv om medlemmer er viktig så har snowboardforbundet endret strategi de siste årene?
Ja, Snowboardforbundet ønsker som et ledd av hovedmålet å utvikle ulike tilknytningsformer som fanger opp de vi ikke når gjennom dagens modell. Folk har forskjellige behov og måter å organisere sin aktivtet. Både klubb- og direktemedlemskap er viktige tilknytningsformer for en videreutvikling av Snowboardforbundet. Ikke-medlemmer utgjør majoriteten av snowboardere, og vi ønsker også å være en ressurs for alle disse. Det viktigste er faktisk ikke om man er organisert eller egenorganisert, men om man er aktiv eller inaktiv. Fra å være en organisasjon med fokus på medlemsvekst, ønsker vi fremover å fokusere ytterligere på aktivitet for og kommunikasjon med alle snowboardere.

Forresten...Jeg har hørt at koderne av brettmedlem.no er litt snowboardgeeks?
Hehe, ja alle dimensjonene på nettsiden er lagd i 270, 360, 450 og 720 piksler… Mehe

Ellers noe på hjertet?
Det er viktig for oss å understreke at vi ønsker en prøveordning fordi vi vil bevare alt det gode med norsk idrett for fremtiden. Men skal vi lykkes med å bevare alt som er bra, må vi utvikle oss. Vi må tørre å endre oss.