NyheterFoto: Transworldsnowboarding

Foto: Transworldsnowboarding

OL I OSLO I 2022?

Skrevet av Lisa Mari Watson, 11. Nov, 2012

Oslo2022 jobber med å utvikle visjon og overordnet konsept for et mulig OL og Paralympics i Oslo i 2022. På tirsdag kan vi snowboardere involvere oss, vi kan være med å påvirke et OL konsept for Oslo2022. Kanskje er dette blir vår muglihet til å vise verden at Nordmenn er mer enn bare et skifolk! Oslo2022 holder åpent idémøte kl.18-20 på Radisson Plaza Blu førstkommende tirsdag 13.november. Vi inviterer deg til å være med!

OL2022 ønsker å involvere og engasjere bredt, og inviterer alle som vil til å være med å forme OL-søknaden sammen med faglige ressurser og politikere i Oslo. De er opptatt av at OL og Paralympics skal etterlate seg varige verdier for både Oslo og hele landet.

Idémøte 13. november 
Tirsdag 13. november arrangeres det et heldagsverksted på Radisson Blu Plaza Hotell. Her har Oslo2022 hentet inn ressurser fra representanter for frivillighet, folkehelse, inkludering og idrett som skal bryne seg på utfordrende problemstillinger innen temaet «OL som motivator for deltakelse». Disse skal på dagen jobbe med hvordan det kan skapes et OL som etterlater seg et Oslo og Norge med større deltakelse innen frivillig arbeid, bedre forutsetninger for folkehelsen og et mer inkluderende samfunn.

Visepresident Ola Keul fra Snowboardforbundet vil delta på heldagsverkstedet. Kl 18-20 blir det åpent idémøte i Olympiasalen på hotellet, hvor gruppene fra heldagsverkstedet skal legge frem sitt arbeid. Det vil være et panel med politikere fra Oslo kommune og representanter fra idretten, og det åpnes for innspill fra salen. Det er plass til ca 200 i publikum.

Det er viktig for Oslo2022 å innhente synspunkter fra mange hold, og det åpnes også for Facebook innspill og respons allerede nå, slik at de som ikke har mulighet til å være med på møtet, kan gi sine innspill her.

Spre budskap om involvering
Vi håper å få med oss så mange som mulig på både selve møtet og Facebook. Innspillene vil danne grunnlaget for videre arbeid med visjon og overordnet konsept.

LIK OSLO2022 FACEBOOK

SJEKK UT NETTSIDEN 2022