NyheterDiskuter snowboardings fremtid 16. juni - OPPDATERT MED ÅRSMØTEDOKUMENTER

Diskuter snowboardings fremtid 16. juni - OPPDATERT MED ÅRSMØTEDOKUMENTER

Roundtable om snowboardings fremtid og årsmøte light

Skrevet av Dagfrid Forberg, 12. Mai, 2012

BENTSEBRUGATA: Hvilke visjoner har vi for konkurransesnowboard i Norge? Hvordan vil du at NorgesCupen skal se ut i 2015? Og hvordan få flere kids med en fot foran? Varmt vær og sommerdager lurer rundt hjørnet, da er det tide for Snowboardforbundet å arrangere workshop med årsmøte light 16. juni i Oslo. DU er hjertelig velkommen og er herved invitert!

Meld deg på her.


Lørdag 16. juni, Oslo

Kl. 09:00-12:00 - Årsmøte light

Kl. 12:00-13:00 - Lunsj

Kl. 13:00-14:30 - Roundtable I - Rekruttering på brett

Flere kids med en fot foran

Kl. 14:30-14:45 - Pause

Kl. 14.45-16.00 - Roundtable II - NorgesCup 2015

Visjoner for konkurransesnowboard i Norge

Kl. 16.00-16.30 - Konklusjoner

Kl. 19:00 Snowboardforbundets Sommerfest, Bar Vulkan

Snowboardforbundet ønsker å invitere alle til en sesong avslutningsparty. Vi inviterer alle representanter fra klubb, forbundets crew, frivillige, styre og administrasjon.

 

- - - - - - - - - - - - - - -

For klubbrepresentanter: Formell informasjon om årsmøtet - Representasjon og årskontingent

LAST NED OFFISIELLE DOKUMENTER TIL ÅRSMØTE LIGHT KL 09-12 HER


Vi ber klubbene om å betale medlemsavgiften i forkant av årsmøtet!

Alle er velkomne, men det er spesielle regler for hvem som har stemmerett. Klubber med lang reisevei og begrenset økonomi kan søke reise-og overnattingsstøtte.

§ 11. Representasjon på årsmøtet og begrenset årsmøte med workshop

11.1

På årsmøtet møter med stemmerett:

a)     Snowboardforbundets styre

b)    Valgte representanter fra hver klubb. Ved forfall av valgte representanter møter valgte vararepresentanter. Klubbrepresentanter møter på årsmøtet og begrenset årsmøte med workshop etter følgende fordeling: Klubber med 15 medlemmer eller færre: 1 repr, klubber med 15-60 medlemmer: 2 repr, klubber med 60 medlemmer eller mer: 3 repr.

11.2

Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:

 • regnskapsfører/revisor
 • kontrollkomiteens og valgkomiteens medlemmer
 • ledere i andre komiteer og utvalg

11.3

Videre møter uten stemmerett, med generell tale- og forslagsrett:

 • generalsekretær
 • ansattes representanter
 • klubber

13.2

Begrenset årsmøte med workshop skal

 1. Godkjenne de fremmøtte representanter
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigenter (2) og sekretærer (2), tellekorps (3) og representanter til å undertegne protokollen
 4. Behandle styrets årsrapport
 5. Behandle revidert regnskap
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Velge 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 8. Gjennomføre workshop med aktuelle temaer i samråd med klubbene.

Valg skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11 og § 7 Kjønnsfordeling.

Valg av nytt styre

Valgkomiteen ser nå etter kandidater til Snowboardforbundets styre. Ta kontakt.
Kontaktinfo: Bjørnar Eidsmo, Leder valgkomiteen
Mobil: +47 93 02 44 86, e-post: bjornar.eidsmo@gmail.com

 

Les Snowboardforbundets lov her

Les Snowboardforbundets strategiplan her