NyheterFoto: Daniel Jacobsen

Foto: Daniel Jacobsen

Samordnet rapportering

Skrevet av Bijora Sardarian, 27. Apr, 2017

Den O´store rapporteringen stenger dørene 30.april, da må registreringen være fullført!

Kjære alle klubbstyrer, denne artikkelen går ut til dere. Finn en behagelig sittestilling og ta lesebrillene på, for dette kan ta sin tid. 

Medlemmer er synonymt med påvirkningskraft og økonomiske ressurser, ikke til administrasjonen, men til å nok en gang kjempe for Superpipen i Wyller, og muligheten til å gjennomføre events som NM, Team Battle og Lofoten Banked Slalom! Nå er det på tide å registrere alle heltene fra 2016 som har bidratt til vårt bidrag! Informasjon om årets rapportering gikk ut til alle klubbene 1. februar 2017, aner du ikke hva jeg prater om? Se e-posten HER

Oversikt 
Hva: Samordnet søknad og rapportering (tidligere idrettsregistreringen)
Når: Portalen åpnet dørene 1. april og stenger dørene 30. april  
Hvor: Rapportering og søknad registreres på KlubbAdmin  
Hvem: Hvem som kan rapportere finner dere informasjon om HER. KlubbAdmin benytter samme innlogging som "Min Idrett" Alle som ble registrert med verv ved idrettsregistreringen i fjor skal være registrert i portalen. Selv om man aldri har brukt løsningen før, vil de fleste oppleve at de får brukernavn og passord tilsendt ved å velge "glemt brukernavn/passord" og legge inn telefonnummer eller e-post. Har du likevel problemer med innloggingen? Ta kontakt med IT support på mail suppoert@idrettsforbundet.no eller tlf. 03615   

KlubbAdmin: Hva må gjøres? 
1. Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.2017.
2. Svare på noen spørsmål
3. Registrere nyvalgte styremedlemmer - Nyttig info HER
4. Se over/oppdatere idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert org.nummer i Brønnøysundsregisteret
5. Laste opp siste årsmøteprotokoll. Se informasjon om årsmøte HER  


Videoveiledning samordnet rapportering 

 

Nye tider byr på nye muligheter! 
Nytt i år er at Deltager.no har overført all vår medlemsinformasjon til idrettsforbundets medlemsdatabase. Tallene fra databasen kan enkelt hentes inn i rapporteringsskjema ved å trykke på "hent medlemmer" woop, woop! Vi gjør likevel oppmerksom på at det kan oppstå feil - se derfor gjennom tallene. Send oss gjerne et notat på hvordan funksjonen fungerte for din klubb 

Hva menes med medlemstall? 
Medlemstall vil si: Alle betalende medlemmer pr. 31.12.2016

Hvem er aktive medlemmer? 
Alle medlemmer som deltar, trener, konkurrerer, administrerer, eller på en eller annen måte bidrar til aktivitet i klubben skal registreres som aktive medlemmer! 

Medlemmer med funksjonsnedsettelser 
Tallene som er tilgjengelig fra oss og NIF inneholder ingen informasjon om personer i din klubb har funksjonsnedsettelse. Alle personer med en form for nedsatt funksjonsevne eller førlighet, for eksempel hørselshemming må registreres, for at midler for integrering av funksjonshemmede skal bli korrekt fordelt.

Momskompensasjon 
Som et skritt i riktig retning mot å forenkle klubbdrift, har NIF samkjørt flere søknadsfrister. Eksempelvil kan du nå samkjøre idrettsregistreringen og søknad om tjenestemomskompensasjon. Velg egen arkfane som heter "momskompensasjon" og følg instruksene videre. NB! Tallene som skal innrapporteres er brutto driftskostnader 2016 hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet (finanskostnader skal ikke være med). Det skal gjøres fratrekk for evt. investeringer og avskrivninger i bygg, anlegg og annen fast eiendom som er kostnadsført i 2016, samt rapportere det ene tallet. Alle idrettslag som i 2016 hadde brutto driftskostnader over kr. 5 mill må fylle ut eget søknadsskjema, samt innhente revisorbekreftelse. Mer informasjon om selve ordningen finner dere HER. Frist for søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester er 15.august 2017, men NIF anbefaler å gjøre dette allerede nå!

Videoveiledning momskompensassjon 

Annen nyttig informasjon
Registreringen kan når som helst avbrytes, og innlagte data vil være tilgjengelig neste gang du logger inn. Etter at rapporteringen stenges for klubbene den 30.april, vil Snowboardforbundet kunne gå inn og kontrollere og kvalitetssikre medlemstallene som klubbene har lagt inn :) 

Husk at hvert eneste medlem teller!
Vil benytte anledningen til å takke for støtten og den fantastiske innsatsen som blir lagt ned lokalt i alle typer snowboardmiljø!

Da har tiden med administrativt klubbarbeid nesten kommet til veis ende!
You can do it! 

 

Foto: Daniel Jacobsen 

 

Spørsmål? 
Ikke nøl med å ta kontaktl: bijora@snowboardforbundet.no