NyheterSnowboardforbundet lanserer ny talentutvikling

Snowboardforbundet lanserer ny talentutvikling

Skrevet av Thomas Harstad , 26. Aug, 2016

Snowboardforbundet lanserer ny talentutvikling

Norge har i flere år vært en nasjon helt i toppen i snowboard. Mye av dette skyldes det helhetlige tilbudet vi har gjennom lokal klubb, Norgescup, tilrettelagt skolesystem, og et juniorlandslag og landslag som satser mot toppen.

Vi har likevel sett behov for å forbedre vårt utviklingsarbeid og å etablere en mer strømlinjeformet utviklingstrapp. Tidligere har vi hatt størst fokus på juniorlandslag, landslag og prosjekter som jentesatsing. Nå skal vi satse mer helhetlig og sikre god kvalitet og kompetanse på alle områdene fra bredde til topp. Vi ønsker at det skal jobbes under en lik filosofi hele veien, slik at kompetansen vi har på toppnivå skal videreføres til klubb- og breddenivå. 

For å gjennomføre filosofien vil Snowboardforbundet innen kort tid ansette en egen talentutviklingsansvarlig. En avgjørende faktor for å oppnå våre målsettinger om en helhetlig talentutvikling er nettopp å ha en intern ressurs som er dedikert kun til dette området.

De følgende områdene skal prioriteres:

Trenerutvikling

Snowboardforbundet skal ta ansvar for kompetanseflyten mellom trenere på landslag, skoler og klubber.  Egne trenersamlinger skal organiseres i Oslo på høsten, med bidrag fra landslagstrenere, fagfolk fra Olympiatoppen, klubb og skole. Målet er å heve kompetansen på det nasjonale planet og sikre at vi jobber i samme retning, med samme filosofi rundt talentutvikling og snowboardglede. Samtidig skal vi bidra til at det dannes et miljø og skape bedre bekjentskap mellom de som trener unge utøvere på snowboard i Norge. 

 

Breddeaktivitet

Vi skal videreføre det beste av det tidligere jentesatsingsprosjektet, men i en forenklet modell, og inkludere også bredden for guttene. Det vil bli satset på felles snowboardcamper for gutter og jenter med lav terskel for å delta. Kjøringen og treningene blir tilrettelagt etter behovene for gutter/jenter, og målsetningen med campene skal være å bygge miljø, rekruttere inn flere til Norgescup og motivere de unge til å ta videre steg innen snowboard. 

 

Samarbeid skole og forbund

Da det tidligere har vært et avgrenset samarbeid mellom skolene som tilbyr satsing på snowboard og Snowboardforbundet, skal vi nå samarbeide tett opp mot felles målsetninger.

Noen av tiltakene vil være:

  • Kvartalmessige møter mellom Snowboardforbundet og skolene
  • Sikre en felles sportslig helårsplan
  • Jobbe for større rekruttering til skolesystemet
  • Kvalitetsikre treningsplanen til skolene

Juniorandslag

Satsingen skal være et konkret tilbud til de største talentene både for gutter og jenter. Vi skal fokusere på forutsigbare samlinger og konkurranser som kan planlegges og kommuniseres god tid i forveien, fordi denne aldersgruppen går på skole og forutsigbarhet for både utøverne, skolene, foreldre og junioransvarlig blir helt sentralt når vi skal definere satsingen vi ønsker.

I tråd med visjonen rundt landslagene, skal ikke juniorsatsingen til Snowboardforbundet være avgjørende alene for at talentene skal utvikle seg. Dette må også skje på eget initiativ. Vi skal ha et tilbud som gir et motiverende push i riktig retning, og der motivasjonen av å være del av et juniorlag skal være like viktig som antall dager med organisert aktivitet.

Vi skal ha fokus på kvalitet og kommunikasjon, ikke antall aktiviteter. Det skal kun planlegges aktivitet der vi er hundre prosent sikre på en god gjennomføring og tidlig planlegging. Utøverne skal føre seg ivaretatt og det skal utarbeides helårsplaner for hver enkelt utøver.

 

Videre fremgang:

De som vil være involvert på områdene beskrevet ovenfor vil bli kontaktet og informert fortløpende. Innen kort tid vil også ansvarlig for talentutviklingen annonseres. 

Juniorlandslag vil bli tatt ut i løpet av september.