NyheterSnowboardforbundet trekker seg fra samarbeidsavtalen med TV2

Snowboardforbundet trekker seg fra samarbeidsavtalen med TV2

Skrevet av Peter Gløersen, 24. Feb, 2016

Det vises til medfølgende styrevedtak fra Snowboardforbundets ekstraordinære styremøte tirsdag 23. februar 2016, der det ble vedtatt at Snowboardforbundet trekker seg fra samarbeidsavtalen med TV2. 

– Snowboardforbundet ønsker at det skal gjennomføres dopingkontroller under X Games. Nå kan alle kjørerne dopingtestes «out of competition», men ikke «in competition», og det vil være i strid med NIFs bestemmelser om doping som vi som eget særforbund må forholde oss til. I et møte med NIF tirsdag ettermiddag ble konsekvensene av å stå i avtalen med TV2 tydeliggjort overfor Snowboardforbundet, sier Ola Keul, president i Snowboardforbundet. 

 

Siden 1997 har Snowboardforbundet hatt status som et eget særforbund underlagt Norges Idrettsforbund. Det vi har oppnådd ved å være et eget selvstendig særforbund har betydd mye for tilrettelegging av snowboard i Norge. Dette arbeidet vil vi fortsette med. 

 

– Situasjon er veldig vanskelig. Vi må trekke oss fra samarbeidsavtalen om et arrangement åtte av våre landslagsutøvere deltar i. Vedtaket er fattet med hensyn til medlemmer, klubber, administrasjon og landslagskjørere, sier Ola Keul, president i Snowboardforbundet.

 

– Vi er glad for at styret ber administrasjon om å gjennomføre de sportslige aktivitetene som planlagt. Vi vil på best mulig måte støtte opp om våre åtte deltakende landslagsutøvere. Nå retter vi full oppmerksomhet mot de fantastiske konkurransene vi har foran oss, sier generalsekretær i Snowboardforbundet, Lisa Mari Watson.  

 

– Vi håper at X Games vil bli arrangert i Norge også i fremtiden, og da etter de krav idrettens regelverk stiller til antidopingarbeidet. X Games evner å engasjere unge mennesker som tradisjonelt ikke har et forhold til organisert vinteridrett. Gjennom X Games når Snowboardforbundet potensielt mange nye mennesker, som norsk idrett ikke har et forhold til i dag, sier Ola Keul. 

 

Det vises til styrets vedtak for ytterligere informasjon

 


Kontaktpersoner i denne saken er:

 

Ola Keul

President i Snowboardforbundet

913 61 916 

 

Lisa Mari Watson

Generalsekretær 

924 03 494