NyheterStyret svarer på den siste ukas diskusjon

Styret svarer på den siste ukas diskusjon

Skrevet av Snowboardforbundet, 12. Okt, 2018

På styremøtet onsdag den 10. oktober ble tilskuddet til park i Wyller og den påfølgende diskusjonen om pipe et tema.

Styret ønsker å presisere følgende punkter:

Snowboardforbundet tar selvkritikk for lite kommunikasjon den siste uken. Flere sentrale personer har vært utilgjengelig av ulike grunner, og det rammer en liten organisasjon hardt. I denne saken ønsket vi ikke kommunisere noe som var feil. Derfor har det også tatt tid. Snowboardforbundet ser også at vi kunne fortalt om status for halfpipen tidligere i høst, og vår vurdering av situasjonen. Vi beklager at vi ikke gjorde det. 

La det være helt klart: Snowboardforbundet ønsker det beste for norske snowboardere, og jobber hver dag for det, med de forutsetninger som ligger til grunn; Enten du er medlem eller egenorganisert, om du liker å kjøre pudder, pipe, rails eller store hopp, så ønsker vi å legge til rette for mest mulig moro. La det ikke være noen tvil om det!

Snowboardforbundet synes det er bra at mange engasjerer seg for pipe!

Vi ønsker også superpipe. Snowboardforbundet har, sammen med andre aktører, jobbet for superpipen i Wyller siden Snowboard-VM i 2012. Vi vil jobbe for superpipen fremover også.

Pipen rives ikke! Vi vurderer alternative scenarioer, og jobber hardt for løsninger som realiserer både pipe og park i fremtiden.

Styret anser det som viktig å redegjøre for hvordan vi oppfatter at prosessen rundt beslutning i Wyller-prosjektet foregikk:

På slutten av sesongen 2017/2018 var vårt inntrykk at det hos Oslo Vinterpark var lite ønskelig med pipe også i 2018/2019-sesongen.

Snowboardforbundet reagerte på dette, og arrangerte, sammen med NOR Freeski, møter med Oslo Vinterparks eiere, styret og administrasjon. Det ble i tillegg gjennomført en befaring i anlegget. Oslo Vinterpark mente at det var for høye kostnader forbundet med drift av superpipen, og i realiteten langt høyere kostnader enn det en fikk i støtte fra Oslo kommune. I tillegg ville det kreve betydelige investeringer i maskinparken for å kunne opprettholde driften de nærmeste årene. Vi fikk beskrevet slitasjen på både maskiner og mannskap som stor. 

Alle Oslos innbyggere, og spesielt de som kjører sidelengs eller har tupp i begge endene på skiene, bør elske Oslo vinterpark. Vi er opptatt av å bidra til og heie på det store engasjement anlegget viser for våre sporter - et engasjement vi gjerne skulle sett at flere anlegg har. 

Vår vurdering av saken var da at vi stod mellom nåværende søknad om big air-park eller ingenting. Et annet alternativt, som har vært skissert, var å søke om et betydelig høyere beløp enn tidligere tildelt, for å dekke investeringer i maskinpark og de faktiske kostnadene, slik vi fikk de  beskrevet av Oslo vinterpark. Det er svært lite sannsynlig at en slik søknad ville blitt innvilget. Snowboard (og freeski) har fått tildelt minimalt med offentlige anleggsmidler gjennom historien, og vi ønsket å sikre det mest realistiske alternativet, omstendighetene tatt i betraktning. 

Kostnadene for drift av superpipen må også, etter både Snowboardforbundets, NOR Freeski og Oslo Vinterparks vurdering, sees i lys av hvilke behov halfpipe har som gren. Norge må fostre en ny generasjon halfpipekjørere! Grenen opplever minimal tilvekst. Det er synd, og slik kan vi ikke ha det! Et viktig spørsmål blir hva slags halfpipeanlegg som er best egnet til å få en ny generasjon til å begynne å kjøre halfpipe, og hvordan vi kan engasjere flere. Til dette arbeidet ønsker vi gjerne innspill, og vil ta initiativ til at de som kan mest om halfpipe i Norge, og som ønsker det, skal få være med å si sin hjertens mening. Vi vil også, på kort sikt, legge fullt trykk på dialogen mellom oss, NOR Freeski, Oslo vinterpark og Oslo kommune om Wyller-pipens fremtid, spesielt i lys av det engasjementet vi nå opplever. 

Vårt bidrag i prosessen rundt anlegget i Wyller har vært å utbedre prosjektet fra bare ett stort hopp, til en park med raillinje, røde hopp og quarterpipe. I tillegg hyret vi verdens beste parkbygger, som skal sørge for at det blir rød tråd som sikrer utvikling - for både topp og bredde. Big air-parken vil være gratis(!) å bruke og prepareres ofte. Oslo vinterpark kommer også til å vedlikeholde Nagano-pipen i Hyttli oftere, så det fremdeles vil bli et buetilbud i Oslo, der mange kan ha det gøy og fremtidige generasjoner kan bli bitt av pipe-basillen. 

For Snowboardforbundet er det også viktig å si at det eneste Oslo kommune har gjort, ved byråd Rina Mariann Hansen, er å svare positivt på vår søknad om midler til en big air-park. Kommunen har, enten ved nåværende byråd eller tidligere byråd, entusiastisk støttet opp om anlegget i Wyller. Oslo kommune, ved det sittende byrådet, er ikke rette mottaker av eventuell kritikk i denne saken. 

Styret i Snowboardforbundet takker på forhånd alle som bidrar til en konstruktiv debatt, uten personangrep. Vi ber også om forståelse for at dette er en komplisert sak med mange aktører. Det beste vi som snowboardere kan gjøre nå er å stå sammen. Gjør vi det har vi større sjanse for gode anlegg til alle snowboardere i fremtiden.