NyheterTillit i norsk idrett

Tillit i norsk idrett

Skrevet av Ola Keul, 24. Jan, 2018

På idrettsstyrets informasjonsmøte på Gardermoen onsdag meddelte styre i Snowboardforbundet sitt vedtak om at de ikke lenger har tillit til det sittende styret i NIF. 


- Vanskelig saker er vanskelige, heter det. Vi har opplevd hvilket fantastisk engasjement Tom Tvedt har for norsk idrett. I vårt arbeid med å inkludere skateboard i organisasjonen har vi opplevd stor støtte. Idretsstyremedlemmene Sondre Sande Gullord, Anne Berit Figenschau og Guri Ramtoft fornyer norsk idrett. Deres innsats trengs. Ved å følge Kristin Kloster Aasen sitt arbeid lærer vi mye. Norge har et sterkt IOC-medlem i Kristin, sier Ola Keul, president i Snowboardforbundet. 

Han fortsetter: 
- Dette er en skikkelig krevende sak, og vi tar ikke lett på vårt vedtak om misstillit. 


Dette er Snowboardforbundets vedtak: 
Det går godt i norsk idrett. I idrettslagene skapes det mer aktivitet enn noen gang. Frivilligheten står sterkt. 
Samtidig er den valgte, øverste ledelsen i norsk idrett i en alvorlig og krevende situasjon. Det påvirker hele organisasjonen. NIF er avhengig av tillit fra medlemmer, frivillige, politikere og samfunnet forøvrig. Raset av negative enkeltsaker, og håndteringen av disse, bidrar til å begrave alt det bra NIF gjør. 

Tillitstapet blant idrettslag og medlemmer oppleves som massivt. Styremedlemmer i Snowboardforbundet, som representerer noen av landets mest velrennomerte idrettslag som Kongsberg og Heming, viser til stor uro og en tillitskrise på grasrota. Mange forstår ikke hvordan det sittende idrettsstyret kan bli sittende. 

Snowboardforbundet mener det er viktig at det etableres et skille mellom hva som oppleves som rettferdig, og hva som samlet sett er det riktige for norsk idrett. For idrettsstyret kan den rådende situasjonen, på mange måter med rette, oppleves som urettferdig. 

For Snowboardforbundet handler dette derfor ikke først og fremst om det som har hendt. Det handler mest av alt om fremtida. Det handler heller ikke om hva som oppleves som rettferdig. Det handler om hva som er det riktige for norsk idrett. 

Skal vi komme oss videre må det gjøres drastiske grep. Et ekstraordinært idrettsting løser ikke situasjonen i seg selv, samtidig er det et viktig bidrag til at norsk idrett skal komme seg videre. Det er den eneste virkelige måten å vise at vi tar ansvar på.

Styret i Snowboardforbundet mener at det sittende idrettsstyret ikke kan få arbeidsro nok til å gjenvinne tilliten, og til å følge opp saker av stor betydning for norsk idrett. 

På bakgrunn av dette er det styret i Snowboardforbundet sin konklusjon at vi ikke har tillit til det sittende idrettsstyret.