NyheterFoto: Paul Gløersen / Snowboardforbundet

Foto: Paul Gløersen / Snowboardforbundet

Vårt syn på X Games Oslo og antidopingarbeidet

Skrevet av Peter Gløersen, 22. Feb, 2016

Snowboardforbundet ønsker at det skal gjennomføres dopingkontroller under X Games. Det vil også TV2. Selv om det ikke ble enighet mellom ESPN og TV2 velger vi å stå i samarbeidsavtalen, som automatisk opphører etter at X Games er over. Vi har forståelse for at Skiforbundet har kommet til en annen konklusjon.

Tre dager før X Games Oslo ble det klart at Skiforbundet trekker seg fra samarbeidsavtalen med TV2, som en reaksjon på at amerikanske ESPN ikke ønsker å underlegge arrangementet Norges Idrettsforbunds bestemmelser om antidoping.

Støtter de norske deltakerne
Vi velger å stå i samarbeidsavtalen fordi vi ønsker å støtte opp om våre åtte deltagende landslagsutøvere på en best mulig måte. Avtalen har sikret en norsk kvalifisering til X Games gjennom vår egen norgescup; en anledning til å heve breddearrangementet til et nytt nivå. Videre skal klubbene våre informere om sin aktivitet og drive medlemsverving under arrangementet på Tøyen.
Vår vurdering er at å gå fra avtalen på dette tidspunktet ikke ville hatt noen påvirkning på årets arrangement.

X Games er det det største og viktigste arrangementet for snowboardere. Vi kommer til å sende hele vårt støtteapparat for å gi kjørerne den beste oppfølgingen vi kan i arrangementet de har jobbet hele livet for å nå.

Alle snowboardutøverne testes jevnlig, både i og utenfor konkurranser. Ettersom det ikke er hjemmel for «in competition»-tester i X Games er Antidoping Norge kritiske i en artikkel publisert på VG.no 22. februar. Daglig leder Anders Solheim sier at doping er tillatt i X Games. Denne uttalelsen reagerer Snowboardforbundet på. Samtlige kjørere i X Games har FIS-lisens, noe som gjør at utøverne kan dopingtestes når som helst – hvor som helst. Vi oppfordrer Antidoping Norge til å teste utøverne under X Games i Oslo. Snowboardkjørere er toppidrettsutøvere som forholder seg til antidopingreglementet og er gode rollemodeller for norsk ungdom.

Det er positivt at Solheim senere uttalte følgende:
– Snowboard er en flott idrett med mange entusiastiske utøvere og publikummere. Jeg ga uttrykk for at jeg synes X Games bør forholde seg til antidopingbestemmelsene. Det tror jeg også de fleste utøverne ville støttet oppunder.

Påvirker internasjonal snowboardpolitikk
Gjennom samarbeidsavtalen med TV2 har X Games blitt en del av snowboardernes egne internasjonale ranking, i regi av World Snowboard Federation, som Snowboardforbundet er underlagt. Dette er et viktig steg i riktig retning for internasjonal snowboarding, og betyr blant annet at norgescupen gir poeng på samme ranking som X Games.

Sprer budskapet om snowboard
X Games evner å engasjere unge mennesker som tradisjonelt ikke har et forhold til organisert vinteridrett. Gjennom X Games når vi i Snowboardforbundet potensielt mange nye medlemmer, som norsk idrett ikke har et forhold til idag. Samarbeidsavtalen med TV2 gir oss mulighet til å informere og drive medlemsverving for våre klubber på X Games-arenaene. Vi har i lengre tid forberedt denne aktiviteten.

Til slutt ønsker vi å si at det vil det være en forutsetning for vår involvering i fremtidige arrangementer at det i felleskap finnes de beste løsninger for hvordan antidopingarbeidet kan gjennomføres under arrangementet.

Om noe kunne vært gjort annerledes underveis i X Games Oslo-prosessen, er noe alle parter sammen må diskutere i en evaluering.

Tirsdag har utøverne første trening til X Games Oslo. Vi har troen på en fantastisk, og rettferdig, konkurranse i Oslo, som får frem det beste i snowboard (og freeski).


Snowboardforbundet, ved generalsekretær Lisa Mari Watson og president Ola Keul.