NyheterFoto: Tor Orset

Foto: Tor Orset

– Veldig mange gamle menn

Skrevet av Peter Gløersen, 24. Okt, 2016

Erna Solberg delte gledelig ut «Æresprisen» til to kvinnelige ledere i idretten.

I sommer uttalte kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) at idretten er preget av for mange eldre menn. Den uttalelsen stilte statsminister seg bak lørdag kveld.
– Veldig mange steder er det veldig mange gamle menn. Særlig i lederskapsposisjoner rundt omkring. Vi trenger flere jenter, både som utøvere og på den administrative siden. Det skaper også bedre miljø, sier statsminister Erna Solberg.

Hun delte ut «Æresprisen» på Snowboardawards til tidligere generalsekretær Dagfrid Forberg og tidligere president Cecilia Flatum. De fikk prisen for sin over 15 år lange kamp for snowboard i Norge.

– Jeg er absolutt enig med statsministeren og kulturministeren. Det er mange gamle menn i idretten – men ikke bare det. Det er også mange gamle strukturer. Vi må ha en grunnleggende omstilling, som vi for eksempel har sett i banknæringen, mediene og musikkbransjen. Da får du fart på sakene, sier Flatum.

– Det er et potensial for å skape endring i norsk idrett, sier Dagfrid Forberg.

Lisa Mari Watson, som tok over som generalsekretær etter Forberg, mener Snowboardforbundets historie for å ha kvinnelige ledere stammer fra jentesatsingen Flatum og Forberg initierte tidlig på 2000-tallet.

– At vi har lik fordeling mellom menn og kvinner i administrasjon, at vi har såpass mange jenter som frivillige, som dommere og generelt i miljøet stammer fra den satsingen. Jeg hadde aldri vært generalsekretær i dag hvis det ikke var for den, og ringvirkningene det har skapt for jenter i miljøet har vært helt sentral. Slike tiltak håper jeg kan være en inspirasjon for flere i idretten, sier Watson.

 

Fra venstre: Nåværende generalsekretær Lisa Mari Watson, tidligere generalsekretær Dagfrid Forberg, statsminister Erna Solberg og tidligere president Cecilia Flatum. Foto: Tor OrsetJurybegrunnelse «Æresprisen»
Æresprisen er en pris som bare deles ut ved spesielle anledninger.
I år deles æresprisen ut ikke bare til en person, men til to personer, som har dedikert de siste femten årene - hvertfall! - til snowboard. De har sammen, og kanskje mer enn noen andre til nå i forbundets snart 30 år lange historie, medvirket til at snowboard har fått en mye sterkere posisjon i Norge.
De har kjempet for å bevare snowboardkulturen på snowboardernes premisser. Hvor fellesskap, lidenskap og lekenhet er så viktig, men som er verdier som fort forsvinner når en løfter debatten og arbeidet inn i de politiske korridorer og kommersielle styrerom. Sammen har de klart å bevare og utvikle snowboards særegenhet, alltid.
Sammen med flere tok de initiativ til Snowboardforbundets jentesatsnig - et arbeid som den dag i dag blir brukt som et foregangseksempel idrettsnorge, og som er årsaken til at mange av dere er her i kveld. De har ikke vært så opptatt av om en organisert eller ikke, og om en kjører konkurranser eller pudder. Æresprisvinnerne har også stått på barrierene for egenorganisert aktivitet, fordi, det viktigste, mener de, er selve aktiviteten. De har på mange måter bygget Snowboardforbundet slik vi kjenner det i dag. Derfor er det med stor takknemmelighet Snowboardforbundet deler ut Æresprisen til tidligere generalsekretær Dagfrid Forberg og tidligere president Cecilia Flatum.